Неделя,

МВФ каза тежката си дума за кабинета

От: стандарт -
1537
МВФ каза тежката си дума за кабинета
A
A
A

Мисията на МВФ излезе с поредния си доклад в България, в който макар открито да не критикува кабинета, дава ясно да се разбере, че финансовата политиката трябва да бъде съществено променена, че реформите са недостатъчни, че инвестиционната програма няма да може да бъде изпълнена и че правителството трябва да работи за повишаване на жизнения стандарт. МВФ смята, че стимулите на бизнеса и хората трябва да бъдат увеличени, а приходната част изменена.

Ето и акценти от доклада от екипа на Международния валутен фонд (МВФ), който проведе редовната си мисия у нас в периода 5-15 април и беше ръководен от Жан-Франсоа Дофан:

Повишаване на жизнения стандарт, намаляване на неравенствата и подкрепа на зеления преход са трите безспорни приоритети за кабинета, като Планът за възстановяване и устойчивост, подкрепен от европейски фондове, трябва да изиграе решаваща роля.

Според тях стартирането на новите проекти може да се наложи да се стане поетапно.

Подкрепяме преориентацията на настоящия бюджет към повече публични инвестиции, но мащабът на планираното увеличение спрямо миналата година може да не отговаря на капацитета за усвояване на средствата, пишат от МВФ.

Номиналното замразяване на заплатите, което е заложено в текущия бюджет, може вече да не е желателно при висока инфлация.

Субсидиите за електроенергия за компаниите и временните тавани на цените на енергията за домакинствата помогнаха за смекчаване на  високите цени, но това трябва вече да бъде изместено към пряка подкрепа към домакинствата, които се нуждаят от нея.

Увеличенията на пенсиите и ad hoc добавките върху пенсиите помогна по време на пандемията, но разходите за пенсии  допълнително оказват натиск върху пенсионната система, която и без това е в структурен дефицит. Цялостният преглед на пенсионната система би спомогнал за разработването на реформи, насочени както към нейната устойчивост, така и към осигуряването на адекватно ниво на пенсиите.

Необходим е цялостен преглед на данъчната система за увеличаване на приходите и преразпределението.

Реформата на ниската плоска ставка на данъка върху доходите на физическите лица може да помогне за създаването на фискално пространство и за намаляване на неравенствата.

Временното намаляване на ставките на ДДС за избрани стоки и услуги, въведено като мярка за подкрепа в условия на COVID, трябва да бъде преустановено, тъй като то няма целеви характер и е регресивно. Трябва да се премахне и мярката 60:40

Трябва да се повиши ефективността на разходите за образование като са необходими и реформи за подобряване на предоставянето на обществени здравни услуги.

Надзорът на финансовия сектор трябва да следи за възможно увеличаване на кредитния риск.

Кредитните рискове могат да се повишат под въздействието на нарастващите цени на суровините, използвани от предприятията, увеличаващи се лихвени проценти, отложено въздействие на оттеглянето на подкрепата, оказвана във връзка с COVID, или поява на дисбаланси в жилищния пазар.

Банковият сектор остава добре капитализиран, ликвиден и печеливш. Кредитите за домакинствата нарастват с бързи темпове, предимно заради жилищно ипотечно кредитиране, но фирменото кредитиране остава подтиснато.

Фокусът на правителството върху подобряването на управлението и справянето с корупцията е от съществено значение и ние го подкрепяме, посочват още от екипа на МВФ.

Подобряването на ефективността на съдебната власт и съдебната независимост и отчетност, заедно с укрепването на правната рамка за борба с корупцията, може да изиграе важна роля за укрепване на върховенството на закона и насърчаване на по-приобщаващ растеж.

Усилията за оптимално използване на цифровите технологии и насърчаване на иновациите могат да спомогнат за повишаване на икономическия потенциал.

Енергийната политика трябва да балансира нуждите в краткосрочен и средносрочен план.

Емисиите на парникови газове са по-високи, отколкото в други страни от ЕС, в сравнение с размера на икономиката, въпреки че през последните години се наблюдава напредък. С началото на войната в Украйна осигуряването на енергийна сигурност чрез алтернативни доставки трябва да е непосредствен приоритет.

Високата енергийна зависимост от Русия представлява сериозна уязвимост. От друга страна, финансовият сектор има много малка пряка експозиция към Русия или Украйна. Предвид бързото развитие на събитията, е трудно да се предвиди мащабът на въздействието на войната, посочват още от Фонда.

Растежът се предвижда да достигне близо 3 процента тази година, докато инфлацията вероятно ще достигне двуцифрени стойности, смятат от МВФ.

Несигурната среда е причина  икономическата политика да изправена пред сериозни предизвикателства. Въпреки че възстановяването от предизвиканата от пандемията криза се установи трайно, войната в Украйна се очаква да има сериозно икономическо въздействие, включително чрез забавяне на растежа и ускоряване на инфлацията, заявиха от екипа на МВФ, предава БТА.

Бюджетът, приет през февруари, ще доведе до фискален дефицит от около 3 процента от БВП на касова основа, който е сходен с дефицита от миналата година. Ще бъде необходимо да се приложи гъвкав подход при планираното преразглеждане на бюджета в средата на годината, тъй като могат да се появят нови нужди и приоритети и да се материализират рискове.


Всички новини от категория Бизнес.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com