МС одобри ключов договор за газа

Какво следва

МС одобри ключов договор за газа | StandartNews.com

Министерският съвет одобри сключването на Споразумение между "Булгаргаз" ЕАД и "Боташ", c което се осигурява достъп на „Булгаргаз” ЕАД до терминалите за регазификация на втечнен природен газ и последващия му пренос до територията на Република България, за периода 01.01.2023 г. - 31.12.2035 г.

Положителният ефект от подписването на Споразумението и последващ стандартен договор за доставка на природен газ с "Боташ", ce изразява в дългосрочно осигуряване на капацитет за регазификация и съхранение на втечнен природен газ за нуждите на клиентите на „Булгаргаз” ЕАД в размер до 1,3 млрд. куб. м. годишно, посочват от правителствената пресслужба.

Споразумението предвижда гъвкавост за доставки на природен газ от 0 до 53 200 MWh на ежедневна база, което ще осигури значителна конкурентност на „Булгаргаз“ ЕАД на пазара на природен газ в региона, както и до намаляване на риска от загуби при балансирането при преноса на природен газ.

С подписването се осигурява дългосрочен изходен капацитетен продукт от газопреносната мрежа на Република Турция, информира БНТ.

Освен положително финансово и имиджово отражение за „Булгаргаз“ ЕАД като агент на един от най-големите търговци на природен газ в Европа, сключването на споразумение между операторите на газопреносните мрежи на Република България и Република Турция ще доведе до допълнителни приходи за „Булгартрансгаз“ ЕАД от резервиране на капацитет. Ще бъдат гарантирани сигурността на доставките на природен газ в страната и региона, посочват още от Министерски съвет.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай