Понеделник,

Какво трябва да знаете, когато обсъждате обезпечение на банков заем

От: Стандарт -
808
Какво трябва да знаете, когато обсъждате обезпечение на банков заем
A
A
A

Имайте предвид, че имотът, даден като обезпечение, е гаранция, която давате на банката, че ще изплатите заема в срок и изцяло. Обикновено, колкото по-добро е обезпечението, толкова по-нисък е лихвеният процент по вашия заем. Ако сте навреме с изплащанията, имуществото, дадено като обезпечение, остава ваше. Но в противен случай осъзнавате, че можете да го загубите. Вашите права и задължения по отношение на всички аспекти на кредитните отношения с банката са дефинирани в споразумението, включително вашите отношения по обезпечение. Поискайте от банката обяснение за всички аспекти, свързани с обезпечението и бъдете редовни при изплащането - само тогава ще получите пари на заем, за да финансирате нуждите си, да погасите навреме и да запазите имуществото си като обезпечение.

Има и заеми, за които банките не изискват обезпечение в недвижими имоти или движими вещи, въпреки че обикновено е за потребителски заеми с по-малка сума, или за кредити, одобрени по кредитни карти и транзакционни сметки с разрешен овърдрафт . При някои заеми вместо класическо обезпечение банките могат да поискат поръчител или менителница, при което качеството на обезпечението на обезпечението зависи от кредитоспособността на поръчителя. За заемите с кредитни карти, при които няма обезпечение в класическия смисъл, овърдрафтите по карти са свързани с наказателни лихвени проценти, които обикновено са високи. По този начин банките са защитени от кредитен риск с тези видове заеми. За сравнение, финансовите компании отпускат заеми на по-малки суми в сравнение с банките и следователно обикновено не изискват обезпечение, въпреки че лихвените проценти или други разходи по заеми също се опитват да се хеджират срещу кредитния риск, т.е. риска от неизпълнение.

Бъдете внимателни и не си позволявайте да надцените възможностите, защото тогава може да се стигне до неприятната последица да загубите имуществото си.

Източник: https://vsichki-krediti.com


Всички новини от категория Бизнес.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com