Имаме нов първенец на банковия пазар

Белгийската KBC Group стана най-големият инвеститор в България за целия преход

Имаме нов първенец на банковия пазар | StandartNews.com

Нов първенец се появи на банковия пазар у нас.

След като собственикът на ОББ - белгийската KBC Group, придоби Райфайзенбанк (България) и нейните дъщерни дружества, прогнозният пазарен дял на бъдещата обединена банка ще бъде между 19 и 20% от активите на българския банков сектор, при около 12% в момента. Така след сливането ОББ ще изпревари досегашните първи двама играчи по активи - УниКредит Булбанк и ДСК, според оценка на рейтинговата агенция Fitch (Фич) отпреди няколко дни и по последни данни на БНБ към края на март 2022 г. Очаква се след обединението на ОББ и Райфайзенбанк България активите да са общо 27,3 млрд. лева.

След сливането новата ОББ ще бъде също така първа по пазарен дял на привлечени средства и втора по пазарен дял на кредити. Стабилността на банката се потвърждава и от рейтинга на Фич – ОББ поддържа най-високия рейтинг ‘А-‘ сред банките у нас от 2017 г. насам. Рейтингът на групата КВС е А, а на Райфайзенбанк България - ВВВ-, като по-ниската оценка се дължи на майката Райфайзенбанк интернешънъл. 

"Конкуренцията на банковия пазар ще стане свирепа", коментира Петър Андронов, председател на Надзорните съвети на KBC Банк България и на ОББ.

"Когато банките бяха на голяма дистанция една от друга в пазарния дял, въпреки че се състезавахме, имаше някаква предопределеност, като първите двама играчи бяха някак си по-слабо подвижни. Сега трите големи са заедно в челните позиции. И ако някой е имал комфорта на спокойното лидерство досега, това време свърши. Ще има бурно надбягване", посочи той. И увери, че всичко това е в полза на клиента. Защото 4-тата и петата по големина банки също ще правят усилия да се приближат до лидерите. 

Андронов изтъкна още, че в днешно време мащабът е задължителен в банковото дело, за да се работи ефективно.

Ауфвидерзен, Райфайзенбанк, добре дошла, КБС банк

КВС е и най-големият кредитор на България. Притежава 4,9 млрд лева дългови ценни книга, от които 4,7 млрд. са на българската държава. 

Сделката за Райфайзенбанк България изстреля KBC Group и на първо място като инвеститор в целия над 30-годишен преход. За последните 15 години, от които е в България, вложенията, които е направила досега, са 2,4 млрд. евро, съобщи Петър Андронов.

Дейността на белгийската финансова група в България обхваща 14 компании в секторите банкиране, застраховане, лизинг, застрахователно посредничество, управление на инвестиции, пенсионно осигуряване и факторинг, обслужващи общо близо 2,5 млн. клиенти у нас.

През 2007 г. белгийците купиха застрахователя ДЗИ, а в края на същата година придобиха и СИБанк, която тогава бе на 9-то място по активи у нас. През 2017 г. КВС стана собственик и на създадената през 1992 г. Обединена българска банка /ОББ/.

Придобивката през 2021 г. пък е пенсионното дружество NN с 415 000 клиенти.

Към инвестициите на групата се добавя Милениум център в София и Център за споделено обслужване във Варна, която се е състезавала с 10 други града по света. В този център се обслужва дейността на КВС в целия свят, в момента там работят 650 души, очаква се броят им да нарастне до 1000, посочи Андронов. В София също има IT център на групата. 

Проследната стъпка - придобиването на Райфайзенбанк България, бе най-доброто от българския пазар, каза Андронов. "И ако проникването в СИБанк бе като покръстването на българите през 9-ти век, то сега говорим на един и същи език", допълни той.

През 2022 г. в KBC Груп в България работят около 7000 души, които обслужват близо 2,5 млн. клиенти.

Днес беше обявен и съставът на мениджмънта на KBC Банк България и дъщерните ѝ дружества. Председател на Надзорния съвет на KBC Банк е Петър Андронов, който е председател и на Надзорния съвет на ОББ, както и член на Управителния съвет на KBC Груп и главен изпълнителен директор за международните пазари на KBC.

Главният изпълнителен директор на ОББ Питър Рубен става и главен изпълнителен директор на KBC Банк България. Той трябва да извърши сливането на КБС банк и ОББ. 

В Управителния съвет на KBC Банк България остават в пълен състав всички български членове на Управителния съвет на Райфайзенбанк България на настоящите им позиции и в настоящите им роли.

Добромир Добрев продължава да заема длъжността изпълнителен директор "Корпоративно банкиране и капиталови пазари",  Ани Ангелова продължава да бъде изпълнителен директор „Банкиране на дребно“ и Недялко Михайлов остава на настоящата си позиция – изпълнителен директор „Операции и информационни технологии“.

В състава на Управителния съвет на KBC Банк България влизат още Светла Георгиева в ролята на изпълнителен директор „Риск“, която заема и в ОББ, както и Теодор Маринов като изпълнителен директор „Финанси“.

Така новият Управителен съвет на KBC Банк се състои от трима досегашни изпълнителни директори на Райфайзенбанк България и трима досегашни изпълнителни директори на ОББ, а двете банки започват подготовка за сливане.

По отношение на състава на Управителния съвет на ОББ – Кристоф Де Мил ще ръководи интеграционния екип. На позицията изпълнителен директор „Финанси“ в ОББ той ще бъде наследен от Теодор Маринов. Теодор Маринов запазва и досегашната си позиция на изпълнителен директор „Легаси и дъщерни дружества“ в ОББ.

Няма промяна в мениджмънта на дъщерните дружества на досегашната Райфайзенбанк и на дъщерните дружества под името ОББ.

От Управителния съвет на досегашната Райфайзенбанк България (вече KBC Банк България) излизат Оливер Рьогл и Мартин Питлик.

До обединението на ОББ и KBC Банк Управителните им съвети ще работят заедно, за да осигурят максимално бърза и ефективна интеграция при пълна прозрачност и равни условия за двете страни.

Няма промяна в условията по ползваните от клиентите на двете банки продукти и услуги. Не е необходимо клиентите да предприемат допълнителни действия във връзка със смяната на собствеността и името на досегашната Райфайзенбанк България. Евентуални промени, засягащи дружества от Групата на КВС в България, ще бъдат комуникирани своевременно към техните клиенти. Обединяването на дружествата от Групата ще има за цел да предложи на клиентите повече качество и разнообразие на продуктите, повече иновации и безупречно обслужване.

Представяне на членовете на Управителния съвет на KBC Банк

Питър Рубен, председател на УС и главен изпълнителен директор на КВС Банк и ОББ, кънтри мениджър на KBC Груп в България

Питър Рубен започва кариерата си през 1992 г. като служител за връзка с клиенти в ресор “Корпоративно банкиране” в Kredietbank (сега KBC) в Лондон. От 1994 г. до 1998 г. е директор на представителство „Иберия“ в Мадрид. През 1999 г. той става генерален мениджър „Корпоративно банкиране“ в клона в Париж. От 2005 г. до 2010 г. той е изпълнителен директор „Корпоративно банкиране“ в банка ČSOB в Чешката република.

През 2017 г. е назначен за старши генерален мениджър в отдел „Кредитен риск” на Групата в централата на KBC в Брюксел. През 2019 г. Питър Рубен е назначен за главен изпълнителен директор на KBC Bank в Ирландия.

Питър Рубен е завършил университета в Льовен, Белгия с магистърска степен по право. По-късно придобива магистърска степен по бизнес администрация от Vlerick Business School, Белгия. Владее холандски, френски, английски, испански и немски.

Ани Ангелова, член на УС, Изпълнителен директор „Банкиране на дребно“ на КВС Банк

Ани Ангелова е част от Райфайзенбанк от 1995 г., като към избирането ѝ на поста изпълнителен директор и член на Управителния съвет през 2007 г. заема длъжността прокурист на Райфайзенбанк, с ресор „Канали за дистрибуция“.

Ани Ангелова е завършила Националната гимназия за древни езици и култури „Константин Кирил Философ”, „Стопанско управление и администрация“ в УНСС и има MBA от Rotterdam School of Management в Холандия. Работила е във Фортис Банк, Холандия. Владее английски и ползва френски език.

Светла Георгиева, член на УС, Изпълнителен директор „Риск“ на КВС Банк и ОББ

Светла Георгиева е член на Управителния съвет и Изпълнителен директор Риск на Обединена българска банка след придобиването на ОББ от белгийската финансова група KBC Груп през юни 2017 г.

През 2008 г. се присъединява към екипа на СИБАНК, като последователно заема позициите Ръководител управление „Кредитен риск на физически лица“ и Заместник-директор „Управление на кредитите“.

Светла Георгиева завършва INSEAD Inter-Alpha Banking Programme (2013), City University, Seattle, DCL (2004 – 2006) и има квалификационна степен MBA по Финанси. Владее свободно английски и руски език.

Добромир Добрев, член на УС, Изпълнителен директор „Корпоративно банкиране и капиталови пазари“ на КВС Банк

Добромир Добрев работи в Групата Райфайзен от 2003 г., като през 2005 г. е назначен за началник отдел „Корпоративно банкиране – среден пазар“. От 2006 г. насам, той оглавява Райфайзен Лизинг България ООД. През 2013 г. става член на УС с ресор „Корпоративно банкиране“, а през 2016 г. е избран за изпълнителен директор „Корпоративно банкиране и капиталови пазари“ на Райфайзенбанк България.

Добромир Добрев е магистър от Стопанския факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Владее английски и немски език.

Tеодор Маринов, член на УС, Изпълнителен директор „Финанси“ на КВС Банк и ОББ

Изпълнителен директор „Легаси и дъщерни дружества“ на ОББ

Теодор Маринов е в управлението на Обединена българска банка от юни 2010 г., когато е избран за член на Съвета на директорите. След придобиването на Обединена българска банка от белгийската финансова група KBC Груп през юни 2017 г., Теодор Маринов става Член на Кънтри тийма на КВС Груп за България, член на УС и Изпълнителен директор Легаси на ОББ.

Има магистърски степени по „Бизнес администрация“ от London Business School и „Системи и управление“ от Технически университет, София. Теодор Маринов е носител на професионалната квалификация CFA (сертифициран финансов аналитик) от 2001 г. Владее свободно английски и руски език.

Недялко Михайлов, член на УС, Изпълнителен директор „Операции и информационни технологии“ на КВС Банк

Недялко Михайлов работи в Райфайзенбанк от 2002 г., а през 2005 г. заема първата си oт многото ръководни позиции в банката - управител на офис във Варна. Той е отговарял последователно за „Големи корпоративни клиенти“, „Управление на риска“, „Проблемни кредити“, „Финанси“. През 2017 г. е избран за изпълнителен директор „Операции и информационни технологии“ в Райфайзенбанк България.

Недялко Михайлов е завършил математическата гимназия „Д-р Петър Берон“ във Варна, „Счетоводство и контрол“, и „Икономическа информатика“ в Икономическия университет, Варна. Владее английски, немски и руски език.

"Чувствам се щастлив с толкова опитен и балансиран екип", коментира Питър Рубен. Той увери, че КБС банк ще следва стратегията на Групата. Банково-застрахователният модел става ключов. Новата финансова структура ще има основна роля за икономиката на страната. Освен че ще осигурява сигурност на финансовата система, тя взема на фокус и предизвикателствата за климата и зелената сделка. 

 

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай