Събота,

БНБ внесе отчета си. Истината за инфлацията и ръста на икономиката

От: СТАНДАРТ -
3094
БНБ внесе отчета си. Истината за инфлацията и ръста на икономиката
A
A
A

През 2022 г. растежът на реалния БВП в България възлезе на 3.4%, катонай-голям положителен принос за него имаше частното потребление, подкрепяно от по-високия растеж на заплатите спрямо инфлацията, силно отрицателните реални лихвени проценти по кредити и депозити и увеличените нетни фискални трансфери към домакинствата. Това заявява БНБ в годишния си отчет за 2022 г. Той бе внесен в парламента от управителя на банката Димитър Радев.

ВИЖТЕ ОТЧЕТА НА БНБ ЗА 2022 Г. ТУК

Отчетеният икономически растеж имаше благоприятно влияние върху пазара на труда, като се наблюдаваше повишение на броя на заетите лица и на коефициента на икономическата активност, както и понижение на равнището на безработица, се казва още в документа.

През 2022 г. се формира тенденция към съществено ускоряване на растежа назаплатите под влияние на засиленото търсене на труд в условията на увеличаващ се недостиг на работна сила и при повишени инфлационни очаквания, пише още в отчета.

Документът, издаван на български и на английски език, се приема от Управителния съвет на банката в съответствие с чл. 1, алинея 2 и член 51 от Закона за Българската народна банка и се представя на Народното събрание за сведение. В него на фона на анализ на макроикономическото развитие на България и на световните икономически процеси се прави преглед на дейностите и функциите на банката през годината, както и на предстоящите задачи.

Отчетът включва и консолидирания финансов отчет на банката за съответната година, както и статистически приложения.

Тази седмица Управителният съвет на Българската народна банка (БНБ) прие промени за задължителните минимални резерви, които банките поддържат.

Промените включват: от 1 юни 2023 г. процентът на задължителните минимални резерви по привлечените от банките средства от нерезиденти се увеличава от 5 на 10 процента; от 1 юли 2023 г. процентът на задължителните минимални резерви по привлечените от банките средства от резиденти и от нерезиденти се увеличава от 10 на 12 процента, посочиха от БНБ.


Всички новини от категория Бизнес.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com