България продаде дълг за половин милиард лева, кой го купи

Финансовото министерство пласира 3,5-годишни ценни книжа

България продаде дълг за половин милиард лева, кой го купи | StandartNews.com

На 14 март 2022 г. Министерството на финансите преотвори емисия 3,5-годишни държавни ценни книжа (ДЦК), деноминирана в лева, с падеж 17.05.2025 година.

На проведения аукцион бяха пласирани успешно ДЦК за 500 млн. лв. съвкупна номинална стойност при среднопретеглена годишна доходност в размер на 0,55%, съобщиха от ведомството на Асен Василев.

Общият размер на подадените поръчки достигна 964,7 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 1,93, посочват от Министерството на финансите.

Най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха банките – 63,4 %, следвани от пенсионни фондове с 20,2 %, застрахователните дружества – 6,4 %, гаранционни фондове – 5,0 %,  и други инвеститори – 5,0 %.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Автор Редакция
Коментирай