АТДБ алармира за неяснота в закона за намалената ставка на ДДС за топлинната енергия

Съгласно решението на Парламента от началото на юли се създава нова точка в закона за ДДС

АТДБ алармира за неяснота в закона за намалената ставка на ДДС за топлинната енергия | StandartNews.com

На 5 юли в Държавен вестник бе обнародван Законът за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет. Съгласно решението на Парламента от началото на юли се създава нова точка в закона за ДДС, според който се определя по-ниска ставка на ДДС за „доставка на централно отопление“.

Председателят на Асоциацията на топлофикационните дружества в България инж. Кремен Георгиев сигнализира за проблем при формулировката на новия закон, която ако не бъде изяснена, е възможно да ощети абонатите.

            „Нито в Закона за енергетиката, нито в Наредбата за топлоснабдяването присъства терминът „централно отопление“. Според Закона за енергетиката „Общото консумирано количество топлинна енергия в сграда – етажна собственост, присъединена към една абонатна станция или към нейно самостоятелно отклонение, се разпределя за горещо водоснабдяване и за отопление“. С този текст се въвежда понятието „отопление“, но не и „централно отопление“.“ каза инж. Кремен Георгиев от Асоциация на топлофикационните дружества в България.

            Според енергийния експерт намаляването на ДДС ставката за топлинната енергия от 20% на 9% е изключително добра мярка за олекотяване на семейния бюджет на абонатите на топлофикациите, но е наложително да бъде представена подробна информация на дружествата, с която да им се разясни официално могат ли и по какъв начин да прилагат намаленото ДДС, защото, ако текстът в закона се прочете буквално, означава, че топлинната енергия за битово горещо водоснабдяване, каквато доставят в момента топлофикациите, не трябва да е с намалено ДДС.

            „Според Наредбата за топлоснабдяването, която е най-важният законов документ за топлофикациите, количеството топлинна енергия, доставено в сградата, се разпределя според различните видове потребление – за битово горещо водоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация. Виждате, че отново не присъства терминът „централно отопление“. Трябва да се обърне внимание и че някои клиенти използват топлинна енергия с топлоносител водна пара, както за технологични производствени нужди, така и за отопление.“ каза инж. Кремен Георгиев.

            Инж.Кремен Георгиев каза, че част от дружествата са предприели мерки с цел да се премахне всякакво съмнение във връзка с намаляването на ДДС и са отправили официални запитвания към отговорните държавни институции. По думите му е необходимо да се разясни официално как би следвало да се фактурира на клиенти, които използват топлинна енергия не само за отопление, тъй като търговският уред – топломер в абонатната станция, на база на който се издават фактурите, измерва цялото количество топлинна енергия, независимо за какво се използва тя.

            „Дано въпросът бъде изяснен достатъчно бързо, защото мярката е изцяло в полза на абонатите на топлофикациите!“ каза инж. Кремен Георгиев.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай