Сряда,

885 млн. лева за бизнеса и гражданите, засегнати от COVID-19, по двете антикризисни програми на ББР

От: Стандарт -
1051
885 млн. лева за бизнеса и гражданите, засегнати от COVID-19, по двете антикризисни програми на ББР
A
A
A
  • С гаранцията на банката 80% от бизнес кредитите са предоставени без материално обезпечение

Българската банка за развитие е предоставила гаранции към 13 търговски банки за отпуснати от тях 52 915 кредита за потребление в размер на 254,6 млн. лв., както и гаранции по 2 894 кредита към търговски предприятия в размер на 630,4 млн. лв. Това показват финалните данни за изпълнението на двете гаранционни програми1, с които ББР подкрепи икономиката и гражданите по време на пандемията от COVID-19.

Общият размер на предоставените кредити по тези антикризисни мерки е 885 млн. лв.

ББР разработи и информационен портал, чрез който в реално време на сайта се публикува информация за напредъка по мерките.

Предоставянето на финансиране за физически лица продължи до август 2021 г., а за бизнеса - до 30.06.2022 г.

Три години по-късно подкрепата от страна на Българската банка за развитие продължава.

Равносметката в цифри:

Най-подкрепени по програмата за бизнеса са малките предприятия – те са получили 40% от предоставеното финансиране по програмата. Следват средните предприятия с финансиране от 29% и микропредприятията – с 24%. Средният размер на предоставеното финансиране е 230 хил. лева. Въпреки че мярката беше отворена и за големи предприятия, търговските банки са предоставили финансиране с гаранция от ББР на 34 търговски дружества, които не са МСП, при среден размер на кредит от 1,37 млн. лв. 

Най-голям дял от финансирането по бизнес програмата в размер на близо 300 млн. лв. е получен от предприятия в Югозападния регион с център София. Следват предприятията в Пловдивския регион с 91 млн. лв. и тези от Североизточна България с кредити за над 76 млн. лв.

Почти половината от ресурса е насочен към бизнеса в сектор Търговия (41%). На второ място са предприятията в преработващата промишленост – 21%, следвани от транспортния и хотелиерския бизнес, където са били насочени 14% от общия размер на финансирането. Най-малък е броят на предприятията в секторите добивна промишленост, образование и други дейности.

63% от компаниите са се възползвали от възможността да договорят гратисен период.

По данни на партниращите търговски банки 80% от кредитите са предоставени без материално обезпечение, благодарение на гаранцията от ББР.

По програмата за безлихвени кредити са подкрепени 38 722 физически лица, като са предоставени 52 915 (допустимо е един кредитополучател да има повече от един кредит, но в рамките на 6 900 лв.). 29 088 от тях са ползвали максималния размер от 6 900 лв., а средният получен размер от останалите е близо 5 600 лева. 26 379 кредита са отпуснати при максималния гратисен период от 24 месеца. Над 50% от кредитите се предоставени извън регионите на четирите най-големи града. Едва около 18% са отпуснати в София-град, 12% в област Пловдив, а 15% – в областите на Варна и Бургас.

През юли 2022 г. Министерският съвет одобри промени в условията на програмата, отнасящи се главно до възможността за предоговаряне на параметри по сключените договори за кредит и опростяване на реда за предявяване на гаранции. Потенциално възможният срок на изплащане на кредитите бе увеличен от 5 на 7 години, а допустимият гратисен период от 24 месеца вече може да се ползва на части.

Към 31.12.2022 г. по искане на търговските банки-партньори ББР е изплатила гарантирани суми в размер на 2 832 345 лв. и възстановими разходи по Програмата за финансиране на физически лица, в размер на 63 489 лв. Плащания по гаранциите могат да се претендират пред банката до средата на 2029 г. или в съответствие с условията в гаранционните споразумения.

1 С „Програма за гарантиране на безлихвени кредити в защита на хора, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията от COVID-19“ бе осигурено безлихвено и необезпечено финансиране на хора, временно лишени от възможността да полагат труд поради предприетите от държавата ограничителни мерки.

„Програма в подкрепа на ликвидността на предприятията, пострадали от извънредната ситуация и епидемията от COVID-19“ позволи издаването на портфейлни гаранции към търговските банки, с които се предоставиха по-гъвкави условия за бизнес кредити за определен период, при определени условия и при индивидуална преценка на всеки конкретен случай.


Всички новини от категория Бизнес.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com