Неделя,

Вземете новия брой на вестник "Стандарт"

От: Стандарт -
1039
Вземете новия брой на вестник "Стандарт"
A
A
A

Темите от седмицата при нас - като при никой друг

  • Бог ще превърне в малки църкви семействата ни

 

  • Ки­се­ло­то мля­ко вли­за в бит­ка с ко­ро­на­ви­ру­са

 

  • Дан­те­ла и вра­тов­ръз­ка пра­вят би­я­чи­те уни­кал­ни

 

  • Бла­го­дат­ни­ят огън ви­на­ги е в цър­ква­та

 

  • За­що в Еру­са­лим ви­дя­ха зна­ци за Апо­ка­лип­си­са

 

  • Ца­ри­ца Еле­на из­ро­ви­ла от сме­ти­ще Кръс­та Гос­по­ден

 

  • Хвър­ко­ва­ти­ят Бен­ков­ски и гре­хът на дя­до Въ­льо

 

  • Ма­ри­ус  Кур­кин­ски: Ду­хов­ни­ят жи­вот не е ле­сен - из­ку­ше­ни­я­та са мно­го


Всички новини от категория България.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com