Понеделник,

Таяни: Да променим Европа и да я доближим до хората

От: Администратор -
159
Таяни: Да променим Европа и да я доближим до хората
A
A
A

Антонио Таяни,

председател на ЕП
специално за "Стандарт"

Днес празнуваме годишнината на най-хубавите шейсет години на свободна Европа. И въпреки това, днес повече от всякога се усеща отчуждение от европейския проект.
В ЕС и извън него се разрастват различни форми на национализъм, духът „всеки за себе си". За пръв път, вместо да се поздравяваме с ново разширяване, ни се налага да се изправим пред напускането на Великобритания. Ето защо не можем да се задоволим с празничната реторика. Длъжни сме да доближим Европа до гражданите, като решаваме техните конкретни проблеми.
На популизма трябва да отговорим с Европа на фактите: като намалим безработицата, овладеем миграционните потоци, гарантираме сигурността и опазването на околната среда.
Да се делим сега, да виним други институции или правителства за предишни грешки, не би ни довело до никъде. Сега е моментът да проявим смелост и отговорност, за да работим за общи решения в интерес на европейските народи.
За да намалим безработицата, особено сред младите хора, е необходима една по-конкурентоспособна и по-концентрирана върху реалната икономика Европа. Наред с Пакта за стабилност и растеж е нужен Пакт между поколенията. Не можем да оставим на младите хора неуправляеми дългове и неефикасни икономики, които затрудняват създаването на работни места. Длъжни сме да гарантираме и за тях ползите от европейския модел на социална пазарна икономика.
Фискалната консолидация сама по себе си не е достатъчна. Необходима е и политика в областта на инвестициите, на промишлеността, на услугите, на цифровата сфера, в условията на истински единен европейски пазар.
Механизмът за европейско икономическо управление трябва да бъде подсилен. Бюджетната гъвкавост и използването на европейските фондове трябва да бъдат обвързани с целесъобразността на разходите и с провеждането на реформи за подобряване на икономическата и административна ефикасност. Това е пътят към действително сближаване на икономиките ни, което е толкова необходимо, за да може еврото да донесе предимства на всички европейци. Необходими са по-прости правила и процедури, които да не задушават гражданите и предприятията. Не бива да се губим в подробности. Вместо това трябва да се съсредоточим върху глобалните предизвикателства: външната политика, отбраната, търговията, борбата с изменението на климата. Нито една европейска държава, сама, няма силата да преговаря със САЩ, Китай или Русия. Единствено заедно можем истински да упражняваме своя суверенитет.
Единни ние сме в състояние да гарантираме достъп до световните пазари на висококачествените европейски стоки, при сигурни правила и слагайки край на нелоялната конкуренция. Имаме нужда и от европейски отбранителен пазар и индустрия, за да се защитаваме по-ефикасно, влагайки същите ресурси. Трябва да изградим полезни взаимодействия и военни средства, които да са способни на координирани действия, въпреки че произлизат от различни страни.
За да защитим гражданите си от тероризма и престъпността, и за да се борим с данъчните измами, е необходимо взаимно доверие. Нашите разузнавателни служби, съдилища, полиция, данъчна полиция трябва да обменят информация, да работят заедно. По същия начин, за контрола на нашите граници е необходимо споделяне на повече ресурси и развитие на една европейска брегова и гранична охрана.
Заедно, солидарно, трябва да гарантираме правото на убежище, като реформираме Регламента от Дъблин, за да го направим по-ефикасен. Да бъдем еднакво стриктни както при приема на хора, имащи право на убежище, така и при противодействието на незаконната имиграция.
За да се справим с едно такова епохално явление, свързано с демографския прираст, климатичните промени, тероризма, войната и бедността, е необходима обща стратегия, която има за цел развитието на Африка. Не можем да оставим управлението на миграционните потоци в ръцете на трафиканти на хора и терористи.
За улесняване и ускоряване на връщанията на незаконни мигранти, създаване на приемни центрове в Северна Африка в сътрудничество с ООН и намаляване на миграционния натиск, се нуждаем от солидна икономическа дипломация, от един план „Маршал" за Африка, с повече инвестиции, трансфер на ноу-хау в областта на сигурността, инфраструктурите, чистите енергийни източници, предприемачеството, обучението и административния капацитет.
Да се изправим действително пред тези предизвикателства означава да осъзнаем до каква степен, днес повече от всякога, е необходимо европейското единство. Европа трябва се промени, а не да бъде отслабена.
Можем да разсъждаваме върху грешките си, върху това, което следва да бъде подобрено, но не можем да се обезсърчаваме, да загубим гордостта си от това, което сме изградили всички заедно.
Ние сме единствената част от света без смъртно наказание. Когато някой журналист попадне в затвора, когато жена стане жертва на насилие и бъде лишена от своите права, когато политически опозиционер бъде заплашван или лишен от свободата си, светът обръща очите си си към нас за реакция. Ние продължаваме да бъдем еталон по отношение на основните права. Ние сме много повече от единен пазар, или единна валута.
Ние, всички заедно, носим отговорност да играем водеща роля, все по-категорично и смело, по отношение на споделените ни ценности, които са най-важното основание да бъдем заедно.
Европа е история на успеха, когато успява да въплъти мечтата за прогрес, благоденствие, свобода и мир. Не мисля, че ние европейците сме загубили желанието си да мечтаем. От нас зависи днес да променим образа на една абстрактна, недостатъчно ефикасна, бюрократична Европа, да вдъхновим хората отново, като възвърнем чувството им на принадлежност към един велик проект. Това е най-доброто наследство, което можем да оставим на бъдещите поколения.

*Заглавието е на редакцията


Всички новини от категория България.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com