Проектът SWAN ще допринесе за оползотворяването на отпадъците

Икономиката на ЕС непрекъснато губи значително количество потенциални вторични суровини, които се намират в потоците от отпадъци.

Икономиката на ЕС непрекъснато губи значително количество потенциални вторични суровини, които се намират в потоците от отпадъци. Само ограничен дял от битовите отпадъци, генерирани в Съюза, се рециклират, а останалите се депонират или изгарят. Превръщането на отпадъците в ресурс е съществена част от повишаването на ефективността на ресурсите и затварянето на цикъла в кръговата икономика. В региона на Балканите допълнителното предизвикателство е липсата на национални или регионални стратегии за ефективно управление на отпадъците, които годишно се генерират от битови отпадъци, главно от домакинства, но също така и от други източници като търговски обекти, офиси и публични институции.

През 2017 г. Програма „Балкани – Средиземно море“ 2014-2020 финансира проект SWAN, който има за цел създаване на иновативна екосистема Balkan Med със свободен достъп за всички заинтересовани страни, които ще развиват на местно ниво и ще управляват транснационални вериги за използване на отпадъците. Програмата се финансира от Европейския регионален фонд за развитие и националните бюджети на участващите страни. Българска стопанска камара е единствения партньор от България, който участва в проекта.

Досега в рамките на проекта са проведени три годишни срещи, на които партньорите обсъдиха своите резултати, планове, визия и очаквания от реализацията на проекта и както и въпроси, свързани с напредъка и планирането на следващите стъпки.

Основните аспекти на проекта бяха представени на 6-тата международна конференция за устойчиво управление на твърдите битови отпадъци, която се проведе на остров Наксос на 13-16 юни 2018 г., като се акцентира върху ползите, които могат да бъдат постигнати чрез неговото прилагане. Седемте партньора бяха представени от водещия партньор, който подчерта техните усилия да се създаде интегрирана дигитална и индустриална екосистема, която ще се развива на местно ниво и ще управлява транснационалните вериги за създаване на стойност за повторна употреба на твърди отпадъци.

През юни 2018 г. проектът беше представен на събитието „Да печелим от отпадъци“ и предизвика сериозен интерес в участниците в отделните панели. Бяха представени предстоящите проучвания за образуваните отпадъци и възможностите за тяхното рециклиране сред индустрията и общините в страната, възможностите за индустриална симбиоза и други подходи за реализиране на кръгово потребление, както и възможностите в световната практика.

През септември 2018 г., беше представен първият продукт на проект SWAN – Функционален и технически дизайн и насоки за прилагане на прототипа на платформата.

От 16 до 18 април 2019 г. в Интер експо център – София по време на изложението „Save the planet” със собствен щанд с информационни материали за проект SWAN участва Българската стопанска камара. Повече от 30 фирми посетиха щанда на БСК и се запознаха с основните характеристики на проектираната информационна система и заявиха готовност за включване при пускането ѝ в експлоатация.

Огромен интерес предизвика и вторият информационен ден по проекта. Посетителите бяха впечатлени от заложените функции на информационната система. Прави впечатление, че все повече фирми работят активно в тази посока и се стремят, към устойчива зелена политика.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай