Кога кашлицата дава знак за рак на белите дробове?

Масовата ваксинация в САЩ и Западна Европа значително намали заболеваемостта от карцином на маточната шийка

Кога кашлицата дава знак за рак на белите дробове? | StandartNews.com
 • Масовата ваксинация в САЩ и Западна Европа значително намали заболеваемостта от карцином на маточната шийка
 • Задух, хриптене, болки в рамото и ръката сигнализират, че са нужни образни изследвания

Доцент Д-р Желязко Арабаджиев завършва с отличие медицина през 1997 г. в Медицински Университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" във Варна. В периода 2009 - 2015г. специализира и придобива специалност по медицинска онкология в СБАЛ по Онкология, София.Като специалист работи последователно в клиника по медицинска онкология на болница "Сити Клиник Онкологичен център"- София и отделение по медицинска онкология в болница "Аджибадем Сити Клиник Токуда"- София, а през 2019 г. с конкурс е избран и за началник на същото отделение.  През 2020 г. придобива образователна и научна степен "Доктор" по специалността "Онкология" към МУ-Варна, където успешно защитава дисертационен труд в областта на лечението на рак на гърдата, а през 2021 г. е назначен на академична длъжност "Доцент" по специалността "Онкология".  Доцент Арабаджиев притежава и магистърска степен по специалността "Здравен мениджмънт" от УНСС.  От 2015 г. до 2019 г. е представител на Европейското дружество по медицинска онкология (ESMO) в България, а от 2019 г. е член Експертен борд по медицинска специалност "Медицинска онкология" към Министъра на здравеопазването на Р България. Хоноруван асистент е към Катедра "Пропедевтика на вътрешни болести", факултет "Медицина" в СУ " Св. Климент Охридски". Председател на УС на Българското научно дружество по Имуноонкология.  Доц. Арабаджиев е провел специализации  във водещи клиники по онкология в Израел, Белгия, Италия и Германия. Автор и съавтор на повече от 50 публикации в национални и международни специализирани научни списания, участвал е в издаването на ръководства, учебни книги, монографии и учебници в областта на лечение  на рак.  Автор е на две монографии "Имунотерапия и лечение на рак на гърдата" и "Лекарствена токсичност от имунотерапия при лечението на онкологичните заболявания". Член е на редакционни бордове на международни и национални реферирани и индексирани научни издания. Главен изследовател и подизследовател в международни многоцентрови клинични изпитвания. Владее английски, руски, италиански и гръцки език.Всяка седмица доц. д-р Желязко Арабаджиев ще отговаря на въпросите на читателите на "Стандарт". Пишете ни на адрес: [email protected]

 

При онкологичните заболявания симптомите в повечето случаи са неспецифични, напомнят такива на други неракови, остри и хронични заболявания, и поради това диагностиката на рака не може да се основава на само на тях. Диагнозата "рак" се поставя само след образни (компютър-товограф напр.) данни за първичия тумор или метастазите и задължително след хистологична оценка (изследване на туморен материал под микроскоп).

Какви са симптомите при карцином на белите дробове?

Клиничните прояви при белодробен карцином (БК) се определят от локализацията и разпространението на тумора.  При локален процес най-честите симптоми са свързани с обструкция на големи дихателни пътища, инфилтриране на белодробен паренхим и на съседни структури като гръдна стена, големи съдове и вътрегръдни органи. Кашлица. Налице е при 80% от болните с БК.  Повечето пушачи кашлят поради дразнене на дихателни пътища от тютюневия дим. Уместно е да се търси промяна в честота и сила на кашлицата.

 • Хриптене и стридор. Свързани са с компресия или обструкция на големи дихателни пътища.
 • Задух. Появява се в резултат на ателектаза (бронхиална обтурация от тумор), лимфангит, плеврален излив, инфилтриране на гръдна стена. Често се пропуска заради съпътстваща хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ) или сърдечна недостатъчност.
 • Кръвохрак. Белодробен карцином трябва да се подозира при кръвохрак у пушачи след 40-годишна възраст, съпътстваща ХОББ и нормална рентгенография на гръден кош.
 • Пневмония. Частичната или пълна обтурация на бронх от тумор води до развитие на постобструктивна пневмония. Възрастни болни, лекувани за пневмония, трябва да бъдат проследявани със серийни рентгенографии на гръден кош до пълна резорбция на измененията.
 • Плеврален излив. Резултат е на инвазия на плевра или обтурация на сегментни или лобарни лимфни пътища; проявява се със задух.
 • Гръдна болка. Приблизително 5% от БК инфилтрира гръдна стена. Болката е по-добър индикатор за ангажиране на гръдна стена от компютър-томографията (КТ). Наличието на постоянна гръдна болка изисква провеждане на рентгенография на гръден кош за изключване на БК. Болка в рамо и ръка. Апикално разположен тумор (тумор на горна бразда, тумор на Pancoast) компресира брахиалния плексус, причинявайки болка в рамо или ръка. Откриването му с рентгенография на гръден кош може да е трудно. При болки в рамо и неврологични симптоми е уместно извършване на КТ на гръден кош или по-добре - магнитнорезонансна томография (МРТ).
 • Дисфония. Дължи се на пареза или парализа на гласна връзка поради компресия или инфилтриране на възвратния ларингеален нерв от тумор или метастатични лимфни възли; по-често се наблюдава вляво.
 • Други симптоми на компресия. Дисфагия (компресия или инвазия на хранопровод), синдром на горна празна вена (компресия или инвазия).

Симптоми и признаци след метастазиране

Проявите са според локализацията, например метастази в мозък (главоболие, неврологични симптоми, снижение на интелекта), метастази в кости (болка, симптоми от компресия на гръбначен мозък), метастази в черен дроб, контралатерални белодробни метастази и др. При болки по кости е уместно извършване на рентгенови изследвания (нативна рентгенография, КТ, МРТ или позитронноемисионна томография с компютър-томография).

Какви са симптомите при карцином на шийката на матката?

Традиционно, карциномът на маточната шийка засяга жени в млада възраст, за разлика от карцинома на тялото на матката (ендометриум), които е присъщ за жени в възрастова група над 65 години.  Много жени, независимо че са без симптоми,  се подлагат на рутинен скрининг по метода на Papanicolau - така нареченият PAP тест. С този тест се установяват абнормални (диспластични) клетки в пробата, взета от лигавицата на шийката на матката. Според степента на промяна (дисплазия) на клетките резултатите се стадират в 3 стадия - CIN1, CIN2 и CIN3, като последният трети стадии означава като наличие на единични карциномни клетки (carcinoma in situ).

Клинично първият симптом на рак на маточната шийка е необичайно вагинално кървене, обикновено посткоитално (след полов акт). Вагинален дискомфорт, неприятна миризма и дизурия (смущения в уринирането), макар и по-рядко също могат да са ранен симптом на карином на шийката на матката. При пациенти с ранен стадий на рак на маточната шийка резултатите от клиничният преглед могат да бъдат относително нормални. С напредването на заболяването шийката на матката може да придобие необичаен вид, с груба ерозия, язва или туморно образувание. С наредване на рака, промените могат да се разпрострат до вагината. Разпространение по съседство към ануса и ректума (правото черво), чрез ректалното изследване, може да разкрие външна маса или груба кръв от туморна ерозия. При по-напреднал процес, вече в малкият таз, с разпространение в съседни органи - пикочен мехур, пикочнопроводите (уретери) и в тазовите лимфни възли заболяването се изявява със симптоми като оток на краката, затруднено и болезнено уриниране, фистули (пробив) към правото черво (ректо-везикални фистули).

Макар и рядко, карцинома на шийката на матката се диагностицира в стадий IV (с метастази). В този стадий пациентите изпитват симптоми от органите, засегнати от разсейките (метастазите) - кашлица, задух при белодробни метастази например, или симптоми от централна нервна система при мозъчни метастази, болки по костите - при костни метастази. Общите симптоми като отпадналост, безапетитие и значително отслабване на килограми са характерни за всички злокачествени заболявания, включително и при карцинома на шийката на матката.  

Инфекцията с човешки папиломен вирус (HPV)  - щамове 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 и 58 - е причината за появи рак на маточната шийка. Пълната оценка започва с тест по Папаниколау (PAP тест).

Препоръки за скрининг

Според Американското дружество за борба с рака (ACS), Американското дружество за колпоскопия и цервикална патология (ASCCP), Американското дружество по клинична патология (ASCP), Специалната група за превантивни услуги на САЩ (USPSTF) ), и Американския колеж по акушерство и гинеколози (ACOG), скрининга трябва да се провежда както следва:

 • При възраст < 21 години: Не се препоръчва скрининг
 • При възраст 21-29 години: цитология (намазка) само на всеки 3 години
 • При възраст  30-65 години: човешки папиломен вирус (HPV) и цитологично изследване на всеки 5 години (за предпочитане) или само цитология на всеки 3 години (приемливо)
 • При възраст >65 години: Не се препоръчва скрининг, ако адекватен предварителен скрининг е бил отрицателен и не е налице висок риск

Имунизация

9-валентната HPV ваксина (Gardasil 9 [9vHPV]) се предлага в Съединените щати за намаляване на риска от някои видове рак и предракови лезии при мъже и жени. 9vHPV ваксината обхваща HPV подтипове 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 и 58.  Прилаган се и дву- и четири валентни ваксини, които също се прилагат. Изчислено е, че ваксината 9vHPV може да увеличи превенцията на цервикални висококачествени плоскоклетъчни интраепителни лезии в до 90% от случаите в сравнение с четиривалентната HPV ваксина. Масовата ваксинация в САЩ и Западна Европа на момичета (и момчета) е довела до значителен спад на заболеваемостта от карцином на маточната шийка.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай