ВСС гласува да продължи процедурата за Иван Гешев

Членовете на ВСС в началото на заседанието изпаднаха в спор, дали указът на президента е мотивиран или не, както и как трябва да продължат - дали имат основания да прекратят тази прокуратура и да започнат изцяло нова или да прегласуват кандидата за главен

ВСС гласува да продължи процедурата за Иван Гешев | StandartNews.com

Висшият съдебен съвет ще прегласува кандидатурата на Иван Гешев за главен прокурор на България. Това се налага след решението на президента Румен Радев да не подпише указа за назначаването на новоизбрания главен прокурор, след първото гласуване във ВСС.

ВСС току-що излезе в почивка, след като гласува, че тази процедура продължава и че тя няма да бъде прекратена.

Членовете на ВСС в началото на заседанието изпаднаха в спор, дали указът на президента е мотивиран или не, както и как трябва да продължат - дали имат основания да прекратят тази прокуратура и да започнат изцяло нова или да прегласуват кандидата за главен прокурор и да започнат нова, ако Иван Гешев не събере необходимите 17 гласа. Ако събере 17 или повече гласа да бъде предложен повторно за указ от президента за назначаване.

Лозан Панов, председател на ВКС: Смятам, че ние трябва да чуем критиките на президента и да се съобразим с тях. Напълно ги споделям. Смятам, че ние сме длъжни да инициираме нова процедура за избор на главен прокурор.

Цветинка Пашкунова: Тази процедура препятства провеждането и при условията на състезателност, предпоставя резултата.

Вероника Имова: Принципът за разделение на властите възлага на ВСС правомощието да избира магистратите, като и да избира тримата големи в съдебната власт. Никой от останалите представители на законодателната и изпълнителната власт, както и президентът нямат право да изземват функциите на ВСС.

Сотир Цацаров, главен прокурор: Никой не омаловажава казаното от Румен Радев, защото всеки от нас, когато дава своя вот при всички гласува трябва да мисли за това, което каза президента... каза. Нека да не спекулираме, че указът има мотиви. Указът няма мотиви. Има публична позиция на президента, която най-малкото заради своята откритост, аз казах ясно, дали я приемам или не, е съвсем отделен въпрос, заслужава уважение и трябва да бъде преценена от всеки от нас.

Даниела Марчева, член на ВСС: Указът на президента, с който се връща предложението на пленума, не е основание за започване на нова процедура.

В крайна сметка с 20 гласа "за" и 4 "против" ВСС реши да не прекратява процедурата.

След почивката ВСС мина към втора точка от дневния ред - обсъждане и прегласуване на кандидатурата на Иван Гешев за главен прокурор.

В момента членовете на съвета спорят около това откъде точно трябва да започне тази процедура. Дали трябва директно да се прегласува кандидатурата, или трябва да има обсъждане. Едното от предложенията е Висшият съдебен съвет най-напред да вземе решение откъде продължава процедурата. 

Точно преди да се премине към прегласуване на кандидатурата на Иван Гешев като главен прокурор, Лозан Панов отново се опита да протака гласуването като предложи отново да има изказвания за мотивиране на грасуването за Гешев. Правосъдният министър обаче не се сръджа и коментира: "Г-н Панов, явно трябва да се уплътни тайминга на протеста пред ВСС". 

В крайна сметка отново бе прието предложението на Сотир Цацаров, който поиска 10 минути почивка и след това да се даде думата за изказвания за мотивиране на гласуването за или против кандидатулата на Иван Гешев за главен прокурор. 

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай