Владимир Пенков стана "Адвокат на годината"

Той е основател и управляващ съдружник в кантора „Пенков, Марков и партньори“

Владимир Пенков стана "Адвокат на годината" | StandartNews.com

Оспорвана надпревара за приза „Адвокат на годината“ в тазгодишното издание на Националните награди за правосъдие доведе до победата за адв. Владимир Пенков – основател и управляващ съдружник в Адвокатска кантора „Пенков, Марков и партньори“.

Скромната заради ковид обстановката церемония се проведе в хотел „Маринела“ на 26 ноември при засилени противоепидемиологични мерки. Хората сваляха маските си само заради снимките и когато се хранеха.

Самият Пенков не успя да се включи в събитието. Статуетката бе връчена от зам.-председателя на правната комисия Християн Митев на неговия съдружник адвокат Марков.

Понастоящем Владимир Пенков е председател на Консултативния съвет и старши съдружник в кантората. Изтъкнат специалист е в дружественото и търговско право, чуждестранните инвестиции, концесиите и обществените поръчки, банките, телекомуникациите и енергийното право, но и конкурентното право, лицензионните договори и договорите за ноу-хау. Участвал е в изготвянето на редица закони в областта на икономиката.

“Пенков, Марков и партньори”, съвместно с Legal 500 и Lex Mundi, организираха за първи път в България в края на 2019 г. международната среща South East Europe Summit. А през 2020 г. съвместната работа между Legal 500 и “Пенков, Марков и партньори” продължи в международен виртуален правен уебинар с над 200 участници. На него бяха изложени правните рамки за подкрепа на българския бизнес.

Също през 2020 г. – време на огромни предизвикателства за българското общество и бизнеса – „Пенков, Марков и партньори“ организира виртуална съвместна среща на М3 с българските работодателски организации и чужди търговски камари, на които в рамките на този онлайн форум, пред повече от 150 участника Владимир Пенков изнеся важен доклад, обосноваващ необходимостта държавата да се превърне в партньор и подпомагаща страна, с оглед подкрепа на бизнеса, докато преди беше достатъчно да не пречи. Той прави анализ на ниската ефективност от приетите мерки към този момент.

Особена чест за адв. Пенков бе, че лично бе поканен от президента на Marmara Group Foundation д-р Akkan Suver да изнесе доклад на тема „Необходимите промени в икономическите закони свързани с пандемията за преодоляване на последствията от нея“ на 23-тото издание на Eurasian Economic Summit.

Адвокат Пенков е бил ръководител на правните, респективно преговорните екипи в консорциумите с Roland Berger & Partner и Res & Co U.K при подготовката и приватизацията на десет водещи предприятия от електрониката, електротехниката, машиностроенето и химическата промишленост.

Също така, Владимир Пенков е бил ръководител на правните екипи при изработването на стратегията в преговорите и приватизацията на Български морски флот в консорциум с PricewaterhouseCoopers, с Noerr Германия за оценка на фактическото положение при финансиране от САПАРД, в Държавен Фонд „Земеделие”, по проекти на EBRD за финансиране на ФЛАГ за общините и други.

Уменията на адвокат Пенков в преговорния процес са допринесли за преодоляване на спорове и сключването на важни споразумения на BAYER AG, IFA Hotel & Touristic, KHS, Innovation Norway и много други.

Владимир Пенков е главен редактор на единствения издаван от правен офис специализиран вестник – Lega InterConsult News, преименуван сега в PM&P Legal News. Автор е на повече от 80 статии и други публикации в областта на търговското и дружествено право, хармонизацията на законодателството с това на ЕС, данъците, концесиите, телекомуникациите и възобновяемите енергийни източници.

Адвокат Пенков е бил награждаван или отличаван над 20 пъти от международни институции, също така с най-високата награда на БТПП – „Хермес“ за развитие на транспарентността на търговското законодателство, като през 2020 г. два пъти единствен в България е отличен като Senior Statepeople в областите търговско, дружествено право и енергетика от Chambers Global / Europe.

Включен е в няколко различни издания на Who is who, между които престижното издание Barons USA, Who is who in the world, Barons 500, Leaders for the new century – 2000, Who is who of professionals и други.

От 2017 г. е регистриран и като европейски адвокат към Адвокатска камара – Виена. Адвокат Пенков е българският съпредседател на работната група „Малки и средни предприятия и търговия“ при Германо-българския „Координационен съвет“.

В категорията „Адвокат на годината“ бяха номинирани още Валентин Калчев, Вълчо Цанков (на 92 години), Валентина Зартова, Станислав Иванов.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай