Неделя,

Вижте правата на новия върховен прокурор

От: Стандарт -
303
Вижте правата на новия върховен прокурор
A
A
A

Върховен прокурор, завеждащ инспектората на прокуратурата, ще е магистратът, който ще може да разследва обвинител № 1. Това предвиждат поправките в Наказателно-процесуалния кодекс, приети днес от кабинета на извънредно заседание. Те бяха публикувани от правосъдното ведомство.

ВИЖ ОЩЕ: Разкриват ново звено - независим прокурор

 Разследването срещу главния прокурор и неговите заместници ще се провежда от завеждащия инспектората на прокуратурата. За целта той ще получи нов статут – ще се избира с 2/3 мнозинство от Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) и ще има 7-годишен мандат. Избирането и освобождаването му ще става по предложение на не по-малко от трима от членовете на прокурорската колегия. 7-годишният мандат може да бъде прекратен на основанията, на които се освобождават предсрочно членовете на ВСС – подаване на оставка, влязла в сила присъда, трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си за повече от една година и дисциплинарно освобождаване от длъжност или лишаване от право да упражнява юридическа професия или дейност.

Предлага се още в случай на предполагаемо умишлено престъпление от общ характер, извършено от главния прокурор или негови заместници, прокурорът завеждащ инспектората на прокуратурата, да може да възлага отделни действия по разследването и други процесуални действия на прокурори или следователи от Националната следствена служба.

Създават се законови гаранции в случаите, когато може да бъде ангажирана наказателната отговорност на главния прокурор или неговите заместници, главният прокурор да не може да осъществява надзор за законност по тези преписки и дела.

„Създаваме нов субект, нова правна фигура, във връзка с реализирането на отговорността на главния прокурор и на неговите заместници. Обособяваме и даваме статут на прокурор, завеждащ отдел „Инспекторат“ във Върховната касационна прокуратура“, обясни правосъдният министър Данаил Кирилов. Целта на законопроекта е изпълнение на препоръките на Механизма за сътрудничество и проверка на Европейския съюз посредством въвеждането на ефективен и съобразен с действаща конституционна уредба модел, гарантиращ разследванията срещу главния прокурор и неговите заместници.

Законовите промени са в изпълнение на препоръка на Службата за подкрепа на структурните реформи към Европейската комисия във връзка с реформата на прокуратурата и взаимодействието й с другите институции, включително механизъм за отчитане на постигнатия напредък пред широката общественост.

 


Всички новини от категория Правосъдие.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com