Прекратиха делото за собствеността на "Александър Невски"

Прекратиха делото за собствеността на "Александър Невски" | StandartNews.com

Прекратиха делото за собствеността на храм-паметника „Св. Александър Невски". Това стана след решение на Върховния административен съд (ВАС).

Министерски съвет е компетентен за собствеността на „Александър Невски", смятат магистратите.

"Днес, 3-членен състав на Върховен административен съд прекрати производството по административното дело поради липса на правен интерес от страна на Страхил Керелов и Веселин Василев. Съдиите са счели, че решението на МС регулира правоотношения, в които жалбоподателите не участват, поради което не са носители на субективното процесуално право на оспорване по съдебен ред. Със същото решение не се засяга по никакъв начин правната сфера на жалбоподателите, не се създават задължения, не се накърняват техните законни интереси. Съгласно разпоредбата на чл.2, ал.1 от ЗДС, държавната собственост бива публична и частна. В ал.2 и ал.3 от същия законов текст, както и в чл. 3 от ЗДС са определени обектите- публична държавна собственост и тези – частна държавна собственост, а разпоредбата на чл.6 от ЗДС регламентира възможността и процедурата за преобразуване на държавната собственост от публична в частна и обратно, както и пречките за такова преобразуване. Обявяването на имот от публична в частна държавна собственост и обратно по реда на чл.6 от ЗДС е въпрос на управление на държавната собственост, който съставлява едновременно конституционно правомощие и задължение на МС на РБ, регламентирано в нормата на чл.106 от Конституцията на РБ. В рамките на предоставената му от Конституцията като централен орган на изпълнителната власт оперативна самостоятелност по стопанисването и управлението на държавното имущество и при съобразяване с изискванията на чл. 6 от ЗДС, МС е компетентния по закон орган да вземе решение за преобразуване на държавната собственост от един вид в друг. Касае се до актове по оперативното управление на държавната собственост, които не засягат права, не вменяват задължения и нямат за адресат трети лица. Тези актове нямат белезите на едностранно властническо разпореждане, насочено към правната сфера на други правни субекти извън титуляра на собствеността-държавата", се казва в решението на ВАС.

Решението не е окончателно и подлежи на обжалване пред 5-членен състав на ВАС в 7-дневен срок.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай