Голям ден за Борислав Сарафов. Изборът

Прокурорите гласуват днес за шеф на следствието

Голям ден за Борислав Сарафов. Изборът | StandartNews.com

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет ще проведе днес от 13.30 ч. изслушване на допуснатия кандидат Борислав Сарафов в процедурата за избор на директор на Националната следствена служба. Процедурата е открита с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет.

Според Правилата за провеждане на процедурата, членовете на Прокурорската колегия правят преценка за професионалните и нравствените качества на кандидата, управленската му компетентност, въз основа на ясно дефинирани стратегически цели и очертани оперативни приоритети в дейността на Националната следствена служба, разработване на нови идеи и решения за развитието ѝ, способност за вземане на самостоятелни, своевременни, законосъобразни и справедливи управленски решения по обективен и прозрачен начин, както и за уменията за сътрудничество и способност за ръководство на работата в екип.

Всеки член на Прокурорската колегия може да изрази становище по представянето на кандидата, като приемането на решение за избор на директор на Национална следствена служба е с мнозинство не по-малко от 8 гласа. Заседанието на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет ще се излъчва пряко в реално време чрез интернет страницата на Висшия съдебен съвет.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай