Гешев с проверка на цианидите в две реки

Ппроверката е за информация за попаднал цианид във водите на реките Юговска и Чепеларска

Гешев с проверка на цианидите в две реки | StandartNews.com

След самосезиране на главния прокурор Иван Гешев във връзка с информация за попаднал цианид във водите на реките Юговска и Чепеларска, Върховната административна прокуратура възложи на министрите на енергетиката и на околната и среда и водите извършването на проверка за спазването на правните норми по опазване на околната среда в минната индустрия. Това съобщават от пресцентъра на прокуратурата.

Обект на проверката следва да бъдат:

1. Всички лица и обекти в страната (мини, рудници, хвостохранилища(шламохранилища), насипища (табани), язовирни стени (бентове) и т. н., длъжни да спазват съответните изисквания;

2. Фактическото съблюдаване на въведените правила с цел недопускане на увреждане на компоненти на околната среда;

3. Наличието на изискуемото оборудване в лицата и обектите по т.1 съобразно специалните правни норми и издадените административни актове.

Получените резултати от проверката следва да се синтезират, като се отразят направените констатации, разкритите случаи на неспазване на приложимите правила, предприетите конкретни мерки и действия за отстраняване на закононарушенията, последиците от тях и за санкциониране на виновните лица, като се посочат изрично и случаите на изпращане на данни за извършени престъпления на съответните прокуратури, респ. органи на МВР.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай