Гешев с още мерки за солидарност с гражданите

Прокурорската колегия подкрепя единодушно предложенията на главния прокурор

Гешев с още мерки за солидарност с гражданите | StandartNews.com

Ние магистратите вземаме сериозни заплати. Част сме от държавните структури и трябва да проявим солидарност с българските граждани, заяви днес главният прокурор Иван Гешев на заседание на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. На него кадровиците единодушно гласуваха неговото предложение от миналата седмица, свързано с годишния отпуск на прокурорите.

Това ще се случи съобразно утвърден график, с цел осигуряване на нормалното протичане на работния процес в органите на съдебната власт, пише "Правен свят".

Освен това,  по възможност ръководителите ще предоставят целия платен годишен отпуск на всички магистрати и съдебни служители, на които предстои пенсиониране до края на годината.

"За всеки един от вас е ясно, че в условията на извънредно положение, заради тази криза, са налице определени бюджетни затруднения, които предстои да се задълбочават. Ясно е, че съдебната власт и прокуратурата в частност, трябва да затегне финансовата дисциплина. Ние не сме извън държавата, въпреки мнението на някои личности в обратната посока. Ние сме част от държавата и трябва да се съобразим с тези затруднения и да покажем солидарност към българските граждани, които изпитват затруднения от финансов характер. Ясно ми е как ще реагират колегите. Магистратите взимаме сериозни заплати на фона стандарта в България. Всеки, който се пенсионира, освен всичко друго, получава определен брой заплати за прослужено време, не смятам, че е морално и справедливо, в случай, че има отпуск, да не го ползва и той да се натрупва в годините. След това всеки български гражданин да изплаща на колегите едни доста сериозни суми за около десетки хиляди левове. Дължим солидарност на гражданите и държавата в тази криза", мотивира предложението си главния прокурор.

Гергана Мутафова се солидаризира с тезата на Гешев. "Това са въпроси, по които трябва да имаме общо виждане", коментира Мутафова и предложи да се затегне допълнително финансовата дисциплина и разходи в системата на държавното обвинение да се правят само в неотложни случай.

"Предлагам прокуратурата да поеме своята отговорност в тези трудни времена", каза главният прокурор в допълнение.

Кадровиците единодушно подкрепиха предложенията на Иван Гешев.

Междувременно, Прокурорската колегия, по предложение на ресорната Комисията по атестирането и конкурсите, одобри да се подновят изслушванията и събеседването с допуснатите кандидати за административни ръководители. Тъй като технологиите позволяват, а и от няколко седмици самият кадрови орган заседава чрез видео-конферентна връзка, процедурите ще се осъществяват онлайн.

"Прокуратурата трябва да продължи да работи и не виждам никаква причина да отлагаме насрочването на избори на административни ръководители и да чакаме края на извънредното положение", коментира Иван Гешев.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай