Гешев с идеи за военните съдилища и прокуратури

Главният прокурор е против закриването им

Гешев с идеи за военните съдилища и прокуратури | StandartNews.com

Главният прокурор Иван Гешев се срещна днес с магистрати от военно-апелативната и военно-окръжните прокуратури, за да обсъдят бъдещето на дейността им.

Обвинител номер едно запозна магистратите с предложенията на прокуратурата за разширяване на подсъдността на военните съдилища и компетентността на военните прокуратури. Това са част от предложенията на създадената експертна работна група от магистрати към ВКП за цялостни промени в НК и НПК с акцент за разширяване на материалната компетентност на военните прокуратури (включване на нови състави на престъпления и разширяване на кръга на делата по чл. 396 НПК за военните). 

Сред предложенията са и подсъдността за престъпления, извършени от служителите от МВР, ДАНС и ГДИН да бъде върната на военните съдилища и прокуратури.

Главният прокурор застана твърдо против идеята за закриване на военните съдилища и прокуратури.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай