Четем съдебните папки от домашния си компютър

Стартира тестването на Единната информационна система на съдилищата

Четем съдебните папки от домашния си компютър | StandartNews.com

Хилядите документи и папките по съдебни дела са на път да отидат в миналото, а в скоро време вероятно ще имаме достъп до цялата информация по електронен път, при това от домашния си компютър. От началото на следващата година трябва да започне тестването на Единната информационна система на съдилищата, а до края на 2020 г. да стартира и електронното правосъдие, съобщава БНТ.

Единната информационна система ще бъде свързана и с Единния портал за електронно правосъдие и така ако сме страна по гражданско, търговско или административно дело, няма да е задължително да ходим до сградата на съответния съд.

„Гражданите ще бъдат облекчени чрез по-лесен, бърз и сигурен достъп през единния портал до единната информационна система до електронни документи, които касаят техни дела. До искания, молби, справки и удостоверения, които те желаят да им бъдат издадени. Подаване на различни видове документи, свързани с дела, които те водят или се водят срещу тях“, казва членът на Висшия съдебен съвет Гергана Мутафова.

Промяна ще има на начина на съдопроизводството, т.е. въвеждане на пълно и повсеместно електронно правосъдие.

Достъпът до системата за граждани ще бъде с квалифициран електронен подпис. Удобство ще има и за адвокатите, които вече ще могат да четат материалите по делото, за което са упълномощени, от кантората си, а не да прелистват папки в адвокатските стаи на съдилищата.

„Ще имат възможност, чрез създаден потребителско име и парола, създаден профил да правят справки, да правят искания за получаване по електронен път на протоколи от дела, да подават молби, жалби, искания за удостоверения, всичко по електронен път“, допълва още Мутафова.

С Единната информационна система на съдилищата ще се повиши и контрола върху бързината на съдебния процес: „Всеки един момент ще могат да се извършват справки за това с каква срочност се работят делата, къде се намира всяко едно дело, кога е върнато съответното дело. Пак казвам пълен достъп на Инспектората на ВСС до Информационната система и до движението на делата.“

Между отделните съдебни инстанции делата също ще се движат изцяло по електронен път.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай