Четвъртък,

Увеличават капитала на фонд "ФЛАГ" с 30 млн. лв.

От: Failed to load user -
A
A
A

София. Министерският съвет даде съгласието си капиталът на „Фонд за органите на местно самоуправление в България – ФЛАГ" ЕАД да бъде увеличен чрез емитиране на 30 000 нови акции с номинална стойност от 1000 лева, които да бъдат придобити от държавата чрез Министерството на регионалното развитие.

Дружеството подпомага общините в процеса на усвояване на фондовете на Европейския съюз чрез предоставяне на кредити, допълващи временния финансов дефицит в процеса на управление на проектите до възстановяване на допустимите разходи и осигуряване на средства за съфинансиране под формата на собствено участие.

През първите шест месеца на 2014 г. са подадени 86 искания за кредит от 57 общини на обща стойност 160,4 млн. лв. Одобрени са 67 искания на стойност 65,2 млн. лв. С тях от страна на бенефициенти ще бъдат съфинансирани проекти по оперативните програми „Регионално развитие" и „Околна среда", Програмата за развитие на селските райони и програмите за трансгранично сътрудничество.

От 2009 г. до 30.06.2014 г. фондът е одобрил общо 700 кредита за 668 млн. лв. Те са подпомогнали изпълнението на проекти на обща стойност над 2 млрд. лв.

Към настоящия момент собственият капитал на дружеството е 65 млн. лева и е крайно недостатъчен за да отговори на потребностите на общините в края на програмния период. Само за 2014 г. прогнозата за търсене на кредитен ресурс от Фонда е за 378 млн. лв., като до края на годината се очаква недостиг от 200 млн. лв.

Към края на м. август 2014 г. фондът не разполага със средства за одобрение на нови кредити до края на 2014 г. Наличният ресурс е планиран за разплащания по вече сключени договори. Едва през февруари 2015 г. се очакват входящи потоци от погасяване на действащи в момента кредити, които могат да бъдат предоставяни за нови кредити и то в случай, че няма забава във верифициране на окончателните плащания. До 20 август 2014 г. са регистрирани 41 искания за кредит на стойност 142 млн. лв.

Увеличаването на капитала на фонда, ще позволи осигуряването на необходимия допълнителен привлечен финансов ресурс.

Валутни курсове

По курса на БНБ
Валута Лева (BGN) Обратен курс за 1 лев
CHF 1.70725 0.585737
GBP 2.24388 0.445657
USD 1.71204 0.584099
Виж всички