Властта се нахвърли на АПИ, изказвания за милиарди

Държавата е лишена от пътно поддържане в следващите 6 до 7 месеца

Властта се нахвърли на АПИ, изказвания за милиарди | StandartNews.com

Политиката на държавата в областта на пътната инфраструктура в последните повече от 10 г. е заложник на една институционализирана и поддържана от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) порочна система, при която дейностите по изграждане, основен ремонт, реконструкция, текущи ремонти и поддържане на републикански пътища се възлагат непрозрачно неконкурентно и неикономично в разрез с принципите на добро финансово управление, противоречие на разпоредбите на Закона за обществените поръчки и в разрез с обществения интерес. Това заяви на брифинг в Министерския съвет заместник-министърът на финансите Андрей Цеков.

"Бих искал да дам примери относно фундаментите на въпросната порочна система. На първо място това са инхаус възлагания, в резултат на които в последните години са възложени дейности чрез вътрешно възлагане и впоследствие превъзложени без наличието на свободна конкуренция на икономически оператори на стойност над 3,6 млрд. лева. Примерите са ясни – АМ "Хемус" – 2,7 млрд. лв., пътят Видин-Ботевград – 900 млн. лева. Същевременно са налице данни за манипулиране на процедури за възлагане на обществени поръчки, при които крайният ефект е, че при условията на ограничена конкуренция  се разходва обществен ресурс, надвишаващ дори прогнозните стойности на въпросните поръчки. Най-пресният пример е решението за възлагане на АМ "Русе-В. Търново" при прогнозна стойност на поръчката 981 млн. за 1,5 млрд. лева", обясни Цеков.

"Последният елемент на тази система са рамковите споразумения за текущ ремонт и поддръжка на републиканската пътна мрежа", допълни зам.-министърът.

Андрей Цеков обясни, че в периода 2019 г. до началото на 2021 г. са сключени 34 договора за текущ ремонт и поддръжка на републиканските пътища на обща стойност 757 млн. лв. Въз основаната на тези договори чрез текущи месечни допълнителни задания са възложени дейности за 3,4 млрд. лв.

"Първият проблем тук е многократното надвишаване на договорената стойност, което е в разрез на трайната практика на съда на ЕС, който постановява, че при изчерпване на прогнозната стойност на едно рамково споразумение същото следва да преустанови своето действие. Последващи възлагания са предпоставка за нарушаване на принципите на свободна конкуренция и на добро управление на обществените средства", обясни зам.-министърът.

Въпросните договори са били предмет на анализ на две междуведомствени работни групи. През ноември 2021 г. чрез допълнителни споразумения се прекратява тяхното действие, считано от 30.06.2022 г. Това поставя задачата на служебния кабинет, както и на редовния, излъчен през декември 2021 г., да съумее да възложи текущи ремонти и поддръжка на републиканската пътна мрежа след 30 юни 2022 г. Този процес приключва неуспешно.

На 15 февруари 2022 г. АПИ обявява процедура за възлагане на обществена поръчка за поддръжка на АМ „Струма“, но е прекратена на 25 март 2022 г. На 5 април – почти четири месеца след съставянето на кабинета, АПИ обявява 7 открити процедури за възлагане на обществени поръчки за ремонт и поддържка със срок за подаване на оферти до 5 май. Впоследствие този срок е удължен до 27 май. На 26 юни председателят на УС на АПИ издава 7 решения, с които прекратява и седемте процедури поради три вида пропуски в документацията.

"Пътната поддръжка следва да продължи да се изпълнява по съществуващите договори, които биха представлявали единствената възможност да се осигури зимно и текущо поддържане", уточни Цеков.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай