Понеделник,

Предлагат за ратификация споразумението за въздушен транспорт между ЕС и Канада

От: Failed to load user -
6916
Предлагат за ратификация споразумението за въздушен транспорт между ЕС и Канада
A
A
A

София. Правителството предлага на Народното събрание да ратифицира подписаното в края на 2009 г. Споразумението за въздушен транспорт между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Канада, от друга страна, информират от пресцентъра на Министерски съвет.

Сключването на Споразумението от дълго време е приоритет за ЕС и представлява ключов елемент в развитието на външната политика на Съюза в областта на въздухоплаването. Документът заменя съществуващите двустранни споразумения за въздухоплавателни услуги между държавите-членки и Канада. Той цели поетапно въвеждане на права за въздушни превози и възможности за инвестиции, както и мащабно сътрудничество в редица области, включително безопасност, сигурност, социални въпроси, интереси на потребителите, околна среда, управление на въздушното движение, държавни помощи и конкуренция.

Всички авиокомпании от ЕС ще бъдат в състояние да изпълняват директни полети до Канада от всяко място в Европа. Споразумението премахва и всички ограничения относно маршрутите, цените или броя полети на седмица между Канада и Съюза. В допълнение, авиокомпаниите ще имат свобода да сключват търговски споразумения като споразуменията за споделяне на кодови обозначения, които са от значение за превозвачите, обслужващи голям брой дестинации, и да определят своите тарифи в зависимост от закона за конкуренцията.

Споразумението гарантира постепенното създаване на открито авиационно пространство между ЕС и Канада. Според оценки на Комисията, то ще генерира допълнително над 17 млн. пътници годишно, ползи за потребителите от 5 милиарда евро годишно, както и увеличаване на заетостта.

България няма сключена Спогодба за въздушен транспорт с Канада. В тази връзка Споразумението ще позволи на България да се възползва от либерализирания достъп до авиационния пазар на Канада по отношение предлагане на въздушни услуги.

Одобрени са резултатите от заседанията на четири съвета на ЕС

Правителството одобри доклад от министъра на младежта и спорта за резултатите от заседанието на Съвета по образование, младеж, култура и спорт на Европейския съюз в раздел „Спорт", проведено на 25 ноември в Брюксел. На него бяха приети заключения на Съвета и на представителите на правителствата на държавите-членки относно спорта като двигател на иновациите и икономическия растеж. Проведен бе ориентационен дебат и бяха набелязани мерки относно общата за страните от ЕС тенденция за намаляваща физическа активност сред децата в училищна възраст – увеличаване броя на часовете по спорт в училище, повишаване на квалификацията на спортните специалисти, синхрон между формалното и неформалното обучение, активни медийни политики в подкрепа на здравословната физическа активност, използване на финансовия ресурс на програма Еразъм+ и на европейските структурни и инвестиционни фондове.

На Съвета Франция изказа специална благодарност на България за това, че е една от първите страни, подписали Конвенцията на Съвета на Европа относно борбата с манипулирането на резултатите от спортни състезания.

Правителството одобри резултатите от участието на българската делегация в редовното заседание на Съвета на ЕС по конкурентоспособност (вътрешен пазар, индустрия, научни изследвания и космическо пространство), проведено на 4 и 5 декември в Брюксел. В частта „Вътрешен пазар и индустрия" министрите дебатираха в кои области следва да се предприемат действия за по-нататъшното развитие на единния пазар и кои от тях са с най-висок потенциал за мобилизация на нови инвестиции. Като приоритетни бяха посочени енергийната, транспортната и цифровата инфраструктура и комуникациите. Изразена бе подкрепа за Плана за инвестиции за Европа, който предвижда финансиране на проекти с добавена стойност за европейската икономика в тези сфери. Приети бяха заключения относно интелигентното регулиране, стратегията и плана за действия на ЕС за управление на риска в областта на митниците и за укрепването на туризма чрез стимулиране на европейското културно, природно и морско наследство.

В частта „Научни изследвания" се проведе ориентационен дебат на тема „Науката със и за обществото". Министрите се присъединиха към Декларацията от Рим, която припознава важността на „отговорните изследвания и иновации", особено в контекста на увеличените средства за наука и иновации в рамките на Хоризонт 2020 и полезността и приложимостта на научните резултати за обществото днес. В частта „Космическо пространство" се проведе обмен на мнения относно конкурентоспособността на космическия сектор в Европа като основен двигател на европейската икономика. Министрите подкрепиха проекта на заключения на Съвета относно съдействие за възраждането на космическия сектор в Европа и се обединиха около виждането, че следва да се положат основите на добро сътрудничество с Европейската космическа агенция, да се създадат дългосрочни условия и предвидимост за развитие на космическия сектор и да се положат усилия за развитие на приложенията и търговското използване на изпълняваните програми на ЕС, особено на програмите „Коперник" и „Галилео".

Министерският съвет одобри също така резултатите от редовното заседание на Съвета по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси, част „Здравеопазване", което се проведе на 1 декември в Брюксел. На него бяха обобщени дискусиите по предложенията за регламенти относно медицинските изделия и относно ин витро диагностичните медицински изделия. За държавите-членки от съществено значение е разпоредбите на двата регламента да гарантират безопасността на пациентите. Приети бяха Заключения относно ваксинирането като ефективен инструмент в общественото здраве, относно иновациите в полза на пациентите и относно безопасността на пациента и качеството на предоставяните грижи, включително превенцията и контрола на инфекциите, свързани със здравето и антимикробната резистентност. Обсъдено беше как инвестициите в здравеопазването биха могли да допринесат за постигане на целите в Стратегията „Европа 2020".

Правителството се запозна и с резултатите от редовното заседание на Съвета „Общи въпроси", проведено на 16 декември в Брюксел. На него бяха приети заключения относно инициативата за спазване принципите на правовата държава, имащи за цел да насърчат политическия диалог между държавите-членки по темата. По междуинституционалното годишно и многогодишно програмиране министрите обмениха мнения по работната програма на ЕК за 2015 г. Съветът прие заключения по многогодишното програмиране и законодателно планиране.

Осигурява се пълна кохерентност между Споразумението за партньорство и проекта на ОП „Иновации и конкурентоспособност"

Правителството одобри изменения и допълнения в Споразумението за партньорство на Република България, очертаващо помощта от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г.

Промените имат технически характер и целят осигуряване на пълна кохерентност между Споразумението за партньорство и проекта на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност", който беше одобрен от Министерския съвет през м. ноември 2014 г. и е съгласуван в рамките на службите на Европейската комисия.

Актуализацията на Споразумението ще позволи Комисията да одобри ОП „Иновации и конкурентоспособност" не по-късно от м. март тази година. По този начин ще се осигури възможност да се използва годишната алокация по програмата за 2014 г.


Всички новини от категория Политика.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Валутни курсове

По курса на БНБ
Валута Лева (BGN) Обратен курс за 1 лев
CHF 1.70725 0.585737
GBP 2.24388 0.445657
USD 1.71204 0.584099
Виж всички