Понеделник,

Радев: Всяка издадена заповед за осиновяване е в интерес на детето

От: Администратор -
Радев: Всяка издадена заповед за осиновяване е в интерес на детето
A
A
A

Днес Комисията по правни въпроси на Европейския парламент гласува важни Препоръки към Европейската Комисията относно трансграничните аспекти на осиновяванията.

В доклада се разглеждат различни въпроси свързани с трансграничните аспекти на осиновяванията, за които се изискват и различни отговори, поради което докладът предлага незаконодателни решения за някои от въпросите, но също предлага приемането на регламент, който да разгледа конкретно въпроса за трансграничното признаване на национални заповеди за осиновяване. По-специално трябва да се признае от всички, че всяка издадена заповед за осиновяване е изцяло в интерес на детето и трябва да се разглежда въз основа на индивидуалните особености на конкретния случай. Някои от проблемите между държавите членки биха могли да се решат, ако компетентните консулски органи биват информирани за всяко предложено решение за осиновяване по отношение на дете, което е гражданин на друга държава членка.
Ключови изменения на българския евродепутат Емил Радев, ЕНП/ГЕРБ, бяха приети в окончателния текст на доклада. Те са свързани основно с даване на приоритет за осиновяване на детето от биологичните роднини, дори когато тези роднини живеят в друга държава членка. С тях се цели, също така, да бъдат взети под внимание и да бъдат запазени колкото е възможно повече културните и езикови традиции на детето. Според текста на доклада при осиновяване следва винаги да бъде дадена възможност на детето да бъде изслушано и да изрази своето мнение. Емил Радев набляга на специалното внимание, което трябва да се обръща на случаите, в които се осиновяват малки деца и бебета, които не могат да бъдат изслушвани.

Тези изменения целят да се намалят случаите на деца, които се дават за осиновяване от непознати хора без съгласието на биологичните им родители и без да се даде реална възможност на биологичните роднини на детето да се грижат за него. Такъв беше случаят с Меган, която беше осиновена насилствено без съгласието на своите родители във Великобритания, а баба й не успя да се пребори за нейн осиновител. Емил Радев призовава за равно третиране на родителите с различни националности по време на процедурите, свързани с родителска отговорност и осиновяване, като държавите членки трябва също да гарантират равнопоставеност на процесуалните права и на участващите в процеса по осиновяване роднини, които са граждани на друга държава членка, включително предоставяне на правна помощ, надлежна и своевременна информация относно изслушванията, правото на устен преводач, предоставянето на всички свързани със случая документи на родния език и др.

С цел да се изследват по-задълбочено и да се спрат тези порочни практики се призовава Комисията да извърши сравнително проучване в Европейския съюз относно осиновявания без родителско съгласие, включващи трансгранични аспекти.
Емил Радев, също така, предлага Европейската Комисия да предостави финансиране за специализирано обучение на съдии, работещи в областта на трансграничните осиновявания;

По този начин евродепутатите предлагат създаването на общи минимални стандарти за осиновяванията, които биха могли да решат голяма част проблемите. Тези стандарти обаче не следва да бъдат под формата на законодателство, а следва да се разглеждат по-скоро като насоки за най-добри практики, които са особено подходящи в случай на осиновявания с международен елемент.

Докладът съдържа и законодателна част, с която се цели по-лесното трансгранично признаване на национални заповеди за осиновяване. До момента няма нито една обвързваща международна или европейска рамка за признаване на заповеди за осиновяване, издадени по силата на националните процедури, в сравнение със заповедите за осиновяване, издадени съгласно Хагската конвенция от 1993 г. Националното право на много държави членки съдържа разпоредби за признаване на такива чуждестранни осиновявания, но далеч не на всички държави членки. Тази ситуация контрастира с по-голямата икономическа и социална интеграция в Европейския съюз, която води до повишена мобилност на семействата в цяла Европа. Членове на някои от тези семейства са и осиновени деца. В много случаи преместването на такова семейство в друга държава членка не води до правни проблеми. В някои случаи обаче това може да се случи, като правоотношението родител-дете може да не бъде признато без допълнителна административна или съдебна процедура. Това противоречи на правото на децата на стабилно правно положение.

Правото на европейските граждани на семеен живот и на свободно движение изисква ясна правна рамка, предвиждаща автоматичното взаимно признаване на национални заповеди за осиновяване в цяла Европа. За да се спестят пари на гражданите за превод на тези национални заповеди, Емил Радев предложи органите на държавата членка, издала заповед за осиновяване да издават многоезично европейско удостоверение за осиновяване.
В законодателната част на доклада, се обръща внимание на факта, че предложението за регламент не следва да засяга семейното право, както и правото в областта на осиновяването, на държавите членки. Освен това признаването на заповед за осиновяване съгласно доклада не следва да предполага признаването на каквото и да било правоотношение между осиновителите, като последици от признаването на заповед за осиновяване. По този начин евродепутатите се противопоставят на признаването на еднополовите бракове от държавите членки, които не признават този институт в своето семейно право.

Също така нищо в предложения от комисията по правни въпроси текст на регламент не задължава държава членка да признава съществуването на каквото и да било правоотношение между родителите на осиновеното дете като последици от признаването на заповед за осиновяване, или да издава заповед за осиновяване при обстоятелства, при които приложимото национално право не го позволява.


Всички новини от категория Общество.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Валутни курсове

По курса на БНБ
Валута Лева (BGN) Обратен курс за 1 лев
CHF 1.70725 0.585737
GBP 2.24388 0.445657
USD 1.71204 0.584099
Виж всички