Първо класиране в СУ. Ето най-желаните специалности

Окончателните резултати ясни на 19 юли 2022 г

Първо класиране в СУ. Ето най-желаните специалности | StandartNews.com

Обявиха първия етап на класирането на кандидат-студентите в Софийския университет "Св. Климент Охридски" за учебната 2022/2023 година, съобщиха от пресцентъра на висшето училище.

Кандидатите, подали документи за прием в най-старото висше училище, са 9356.

На първо място сред посочените от най-много кандидати специалности е "Право" (редовна форма на обучение). На второ място е "Психология".

Третото място заема специалността "Софтуерно инженерство". На следващите места кандидатите са поставили специалностите "Графичен дизайн", "Предучилищна и начална училищна педагогика" (задочна форма на обучение), "Английска филология", "Международни отношения" (редовна форма на обучение), "Журналистика" (редовна форма на обучение), "Връзки с обществеността" (редовно обучение) и "Компютърни науки".

Кандидатите, приети на първия етап на класирането в редовна и задочна форма на обучение, държавна поръчка и платена форма на обучение, са 5682.След първото класиране са приети 21 лауреати и 42 първенци на национални олимпиади и състезания.

В срок от 6 юли до 8 юли 2022 г., включително, класираните от първия етап кандидати имат следните възможности:

1. Да се запишат в специалността, в която са класирани, като не участват в следващите етапи.

1.1. Класираните по първа желана специалност кандидати трябва да се запишат на този етап от класирането, без право на потвърждаване или изчакване края на класиранията.

1.2. Класираните по второ, трето и т.н. желание кандидати могат да се запишат в специалността, за която са класирани от този етап или да заявят желание за участие в следващото класиране, като депозират диплома-оригинал за средно образование и попълнят декларация за участие в следващите етапи на класиране за по-предна желана специалност.

2. Класираните от първия етап на класирането кандидати, които не се запишат в специалността, в която са класирани или не потвърдят желанието си за по-нататъшно участие в следващите класирания, отпадат и губят придобитите студентски права. Незаетите от тях места се попълват на следващото класиране.

Некласираните от този етап кандидати не подават декларация за участие в класирането и не депозират диплома за средно образование, тъй като участват автоматично в следващия етап на класирането.

Записването се извършва в отдел "Студенти" на факултета, в който кандидатите са приети. Всички необходими документи за записване трябва да бъдат попълнени предварително. Купува се единствено студентска книжка от книжарниците на Университета в сградите на Ректората, във Факултета по науки за образованието и изкуствата, Факултета по математика и информатика, в Стопанския факултет и от щандовете на Университетското издателство с печатница "Св. Климент Охридски".

Вторият етап на класиране се извършва на 12 юли 2022 г. В него участват потвърдилите от първия етап кандидати, за които е възможно прекласиране в по-предна желана специалност, посочена в състезателния картон, както и некласираните кандидат-студенти.

Потвърждаването или записването на класиралите се от втория етап кандидати се извършва от 13 до 15 юли 2022 г., включително. Непотвърдилите от второто класиране кандидати губят правото си за участие в третото класиране, което е окончателно.

Третият етап на класирането се извършва на 19 юли 2022 г. Срокът за записване е от 20 до 22 юли 2022 г., включително. Резултатите от това класиране са окончателни.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай