Понеделник,

Новини от НОИ за преизчисляването на пенсиите

От: Агенция Стандарт -
35640
Новини от НОИ за преизчисляването на пенсиите
A
A
A

От Националния осигурителен институт (НОИ) обявиха, че от 1 април 2023 г. ще се преизчислят служебно пенсиите на работещи пенсионери, придобили осигурителен стаж след пенсионирането си или след последното преизчисление на месечните им възнаграждения.

ВИЖ ОЩЕ: Важно за пенсиите и заплатите! Засяга всички

Някои обаче се питат: "Ще има ли преизчисление на дребните земеделски производители - пенсионери, които всеки месец плащаме здравни осигуровки?" От НОИ побързаха да отговорят на запитването, достигнало до "Марица".

От 1 април 2023 г. Националният осигурителен институт (НОИ) ще преизчисли служебно пенсиите на 335 932 пенсионери, придобили осигурителен стаж след пенсионирането си или след последното преизчисление на пенсиите. Промяната ще обхване всички работещи пенсионери, получаващи трудови пенсии - пенсии за осигурителен стаж и възраст, пенсии за инвалидност поради общо заболяване и пенсии за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест. Те трябва да имат придобит осигурителен стаж през предходната 2022 г. и да не са подавали заявление за преизчисляване на пенсията им с придобит след пенсионирането им осигурителен стаж и осигурителен доход до датата на настоящото служебно преизчисляване, без значение дали са дребни земеделски производители, или упражняват друга, законно обявена дейност.

Предвиждат се два начина за преизчисляване на пенсиите: 1. служебно - с допълнително придобития от пенсионера осигурителен стаж в периода след отпускането, съответно след последното преизчисляване на пенсията; 2. по заявление на пенсионера - с допълнително придобития осигурителния стаж и осигурителен доход в периода след отпускането, съответно след последното преизчисляване на пенсията.

По първия посочен механизъм служебното преизчисляване на пенсиите, считано от 1 април на годината, се извършва, като се зачита положеният допълнителен стаж до края на предходната календарна година, без да е необходимо подаване на заявления от пенсионерите. За да се извърши преизчисляването, се вземат предвид данните, подадени от осигурителите, а за самоосигуряващите се лица - данните за внесените осигурителни вноски, които се отнасят за времето до 31 декември включително на предходната календарна година и които са налични в информационната система на Националния осигурителен институт към 1 март на текущата календарна година. Това преизчисляване се прилага за всички пенсионери, които получават лични трудови пенсии, имат положен стаж през предходната календарна година и не са подали заявление за преизчисляване на пенсията по посочения по-горе втори начин с допълнително придобития след пенсионирането осигурителен стаж и осигурителен доход.

Традиционното последващо осъвременяване по швейцарското правило на всички трудови пенсии от 1 юли в същата календарна година се извършва върху така преизчисления от 1 април размер на пенсиите.

При извършване на преизчисляването от 1 април всяка година не се пропуска нито един период с положен осигурителен стаж след пенсионирането - всяко ежегодно преизчисляване се извършва с допълнителни 12 месеца осигурителен стаж, ако лицето ги е отработило през предходната календарна година (съответно с толкова месеца, колкото са отработени). Преизчисленият размер на пенсията се изплаща 12 месеца до следващото ежегодно преизчисляване, като върху него се отразява осъвременяването от 1 юли в съответната година. Така регламентираното служебно преизчисляване на пенсиите се извършва винаги от една и съща дата всяка година, като всеки път се добавя допълнително придобитият от лицето осигурителен стаж от последната календарна година, т.е. пенсията се преизчислява на всеки 12 месеца, като се добавят до 12 месеца осигурителен стаж, стига пенсионерът да е работил и да е подлежал на осигуряване в съответния период.

На същия принцип се извършва и ежегодното преизчисляване на пенсиите на работещите пенсионери по подадени от тях заявления, въз основа на което се зачитат положените от тях осигурителен стаж и осигурителен доход (ако това е по-благоприятно за лицето) след пенсионирането до датата на преизчисляването. В тези случаи преизчисляването се извършва от 1-во число на месеца, следващ датата на подаване на заявлението, и всяка следваща година пенсията се преизчислява през същия месец, без да има значение кой месец от годината е това. Следователно и по този ред пенсията се преизчислява на всеки 12 месеца, като се добавят до 12 месеца осигурителен стаж, стига пенсионерът да е работил и да е подлежал на осигуряване в съответния период.


Всички новини от категория Общество.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com