Искат държавата да ни даде пари за смяна на водомери и топломери

Става въпрос за 1,276 млн. радиаторни разпределителя и 660 хил. водомера за топла вода

Искат държавата да ни даде пари за смяна на водомери и топломери | StandartNews.com

Общественият защитник Диана Ковачева изпрати писмо до служебния министър на енергетиката Росен Христов, в което препоръчва битовите клиенти на топлофикационните дружества в сградите етажна собственост да получат финансова подкрепа от фондовете на Европейския съюз.

Причината е, че на около 572 хиляди домакинства им се налага до 1 януари 2027 г. да преоборудват инсталациите за отопление и за битово горещо водоснабдяване в жилищата си със средства за дялово разпределение на топлинната енергия с дистанционно отчитане. Това са радиаторните разпределители и водомерите за топла вода.

Изискването за преминаването към дистанционно отчитане е съгласно европейски регламент, който България е длъжна да изпълни. 

Ковачева обръща внимание, че става въпрос за около 1,276 млн. радиаторни разпределителя и 660 хил. водомера за топла вода, а близо 93% от тези устройства са собственост на битовите клиенти и замяната им е изцяло за тяхна сметка.

„Според някои оценки, преминаването от уреди с визуално отчитане към уреди с дистанционно отчитане ще струва на битовите клиенти над 100 млн. лв. за периода 2021-2026 г.“ , посочва Диана Ковачева.

Тя допълва още, че средствата за дялово разпределение на топлинната енергия с дистанционно отчитане са по-сложни и по-скъпи в сравнение с конвенционалните устройства, като оскъпяването е по-малко при радиаторните разпределители и значително по-голямо при водомерите за топла вода.

Дава и пример, че цените на дистанционните водомери започват от около 100 лв. за брой и са приблизително двойно по-високи в сравнение с конвенционалните водомери. А приблизителната цена на радиомодула за водомер за топла вода е около 50 лв. Т.е. тази стойност дава представа за оскъпяването на единичния уред вследствие на законовите изисквания. 

„Понастоящем топлоснабдените жилища са в период на поетапното изтичане на гаранционните срокове на радиаторните разпределители на топлинната енергия. Съгласно чл. 140, ал. 7 от Закона за енергетиката, при монтиране на нови средства за дялово разпределение същите следва да бъдат с дистанционно отчитане.

Преоборудването вече е в ход, като по данни на търговци за дялово разпределение най-много устройства предстои да бъдат заменени през 2024 година“, пише още общественият защитник.

Затова Диана Ковачева предлага на служебния министър да се изработи мярка за финансова подкрепа на битовите клиенти в СЕС на топлофикационните дружества за задължителното преоборудване на инсталациите в жилищата им с уреди с дистанционно отчитане на потреблението на топлинна енергия.

„Смятам, че с отчитане на общественото значение на проблема е подходящо за целта да бъдат потърсени средства от европейски фондове, включително и по Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България“, категорична е проф. Ковачева.

Тя посочва, че в зависимост от размера на финансовия ресурс, който бъде отпуснат, може да се приложат различни принципи за справедлива подкрепа на домакинствата, които имат законовото задължение да закупят устройства с дистанционно отчитане, в т.ч. радио модули за дистанционно отчитане на водомери.

„Така например, намирам за подходящо финансовата компенсация да бъде в: 1/ Размер на определена част (%) от общия разход, който всеки битов клиент на топлопреносно предприятие прави за преоборудването на имота си със средства за дялово разпределение на топлинната енергия с дистанционно отчитане, и/или 2/ Пълен размер за гражданите, които имат право на социална помощ съгласно чл. 2, ал. 3 от Закона за социалното подпомагане“, предлага омбудсманът.

Посочва, че подкрепата може да бъде предоставена и чрез търговците за дялово разпределение за всички техни битови клиенти, които изпълняват изискването на § 75 от Преходни и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност - без разлика кога е извършено преоборудването.

В заключение тя подчертава, че системата за дялово разпределение на топлинната енергия е основен инструмент за енергоспестяването в жилищата с централно топлоснабдяване в СЕС.

Омбудсманът обръща внимание, че когато всички средства за дялово разпределение са с дистанционно отчитане, фактурирането ще е ежемесечно върху реалното потребление на топлинна енергия. Т.е. така ще бъде решен целият кръг от проблеми, свързани с осигуряването на физически достъп до жилищата на гражданите за визуален отчет на средствата за дялово разпределение, изготвянето на годишни изравнителни сметки, рекламациите по тях и късните корекции на сметките.

„Освен това, уредите с дистанционно отчитане осигуряват дигитална информация за индивидуалното потребление на топлинна енергия, до която впоследствие битовите клиенти биха могли да получат бърз и удобен електронен достъп. Понастоящем вече са налице техническите възможности за своевременното предоставяне на домакинствата на данните за техните реални енергийни разходи, така че успешно да наблюдават, контролират и управляват своето потребление на топлинна енергия“, обобщава омбудсманът.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай