Вижте 100 г. успехи на УНСС

Вузът е № 13 в класацията на най-добрите висши бизнесучилища в Европа

Вижте 100 г. успехи на УНСС | StandartNews.com

Вузът е № 13 в класацията на най-добрите висши бизнесучилища в Европа

  • Първи въвежда 4-годишния курс, дистанционната форма, електронното изпитване, обучението на английски език
  • Има единствената в света международна магистърска програма „Икономика на отбраната и сигурността“
  • Юристите на вуза бият Харвард, Джорджтаун, Оксфорд
  • Акредитирани специалности във Финансовия факултет от три водещи световни организации

21 май 1920 г. - Проведено е първото заседание на 11-членна инициативна комисия, начело с проф. Стефан Бобчев, за създаването на висше училище с икономически профил.
5 юли 1920 г. - Просветният министър Стоян Омарчевски разрешава откриването на висше частно училище (заповед № 2135, на основание чл. 355 от Закон за народното просвещение).
10 октомври 1920 г. – Първият ректор проф. Стефан Бобчев тържествено открива първата учебна година за студентите на първия икономически университет в България.
1924 г. - ХХI ОНС приема Закон за признаването на Свободния университет за политически и стопански науки в София. Указ №1049/24.IV.1924 г. на цар Борис III.
1920 -1924 г. – Поставено е начало на университетската библиотека. Започва отпечатване на изданията „Годишник на Свободния университет“ и „Научен преглед“. Със собствени средства са придобити два имота на ул.“Раковска“ № 94 и ул.„Стефан Караджа“ №18.
1921 – 1933 г. - Създадена е студентската организация „Васил Левски“, член на Българския национален студентски съюз и Международната студентска конфедерация (C.I.E.). През 1923 г. е създаден първият студентски спортен клуб в България, както и д-во „Студентска помощ“, „Дружество на завършилите Свободния университет“.
1928 г. – Свободният университет дарява събраната сума от 35 500 лв. за пострадалите в Чирпанското земетресение.
1926 – 1931 г. – Преподаватели от Свободния университет стават съоснователи и членове на Дружество на икономистите-академици в България, Съюз на счетоводителите в България, Институт на заклетите експерт-счетоводители в България, Институт за административни изучавания в България, членуват и участват в ръководните органи на БАН, Българско икономическо дружество, както и в редица международни организации и институции.
1934 г. – В Свободния университет – София е въведен 4-годишен курс на обучение, първият и вероятно единственият сред този род висши училища (свободни университети) в Европа и света, в които курсът е 3 годишен.
12 април 1938 г. – С Наредба-Закон Свободният университет е преобразуван в Държавно висше училище за финансови и административни науки (ДВУФАН).
1940 – 1944 г. – Академичният съвет на ДВУФАН разработва редица документи (учебни планове, правилници и др.). Образователната и научната дейност продължават без прекъсване и през трудните години на Втората световна война. При създадени извънредни обстоятелства обучението на студентите се изнася извън София в други градове.
След 1944 г. - Извършена е чистка сред преподавателския състав по силата на Наредба-Закон.
1947 г. – ДВУФАН и Държавно-стопански отдел при Юридическия факултет на Софийския университет са обединени в Стопански факултет.
22 януари 1952 г. – С указ на Президиума на Народното събрание е създаден ВИИ „Карл Маркс“ , отделяйки се от Стопанския факултет на Софийския университет.
1956 – 1970 г. – Във ВИИ се извършват ръководни и структурни промени в контекста на социалистическото преустройство на страната. Обучението на студентите, чийто брой бележи възходяща тенденция, се осъществява в редовна, задочна и вечерна форма. Печатни издания са в.“Икономист“ и „Научни трудове на ВИИ“.
1969 г. – Създадена е Школата за следдипломна квалификация при ВИИ, трансформиран в Институтът за следдипломна квалификация при УНСС, сертифициран за качество BS EN ISO 9001:2000 от „Муди Интернешънъл”.
1971 г. – ВИИ е награден с най-високото държавно отличие орден „Георги Димитров“.
28.05.1990 г. - ръководството изпраща проект на Предложение до Народното събрание и Министерски съвет, придружен със законопроект за преобразуване на ВИИ „Карл Маркс” в Университет за национално и световно.
1991 – 1994 г.- УНСС е първото висше учебно заведение (по тогавашната законова уредба) в страната, което изгражда модел на нова институционална и учебна структура, отговаряща на традициите и перспективите за развитие на висшето образование и наука в Европа.
От 1994 г. - УНСС удостоява с почетното звание „доктор хонорис кауза” видни личности с обществено значими приноси за българското и международното развитие и сътрудничество.
1995 г. - Създаден е Междууниверситетски център за развитие на предприемачеството към УНСС. Негов наследник е Института по предприемачество, който обучава студенти по специалността „Предприемачество“, една от първите в университетското образование на Европа.
декември 1996 г. - Създаден е Център за дистанционно обучение (ЦДО) и УНСС първи въвежда дистанционната форма на обучение, която е новост за образователната система в страната.
1997 г. - С решение на Академичния съвет (АС) 21 май е обявен за Ден на УНСС.
2002 г. – Създаден е Междууниверситетски център за развитие на кариерата (МЦРК), 2005 г. и 2009 г. печели национален приз „Кариерен център на годината”.
13.10.2003 г. – Официално е открит Центърът по интелектуална собственост (ЦИС), единствен по рода си в България. Негов наследник днес е Института за интелектуална собственост и лидерство.
2006 г. - Създаден е Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели, координиращ програми на ЕС.
21 май 2007 г. – На тържествена церемония пред университета е открит паметника на основателя и първия ректор проф. Стефан Бобчев.
2007 г. - УНСС реализира мащабен проект и за първи път в страната се въвежда Единен кандидатстудентски изпит (ЕПИ) за бакалаври. Тестовият изпит е по образец на SAT.
2007/2008 г. – УНСС за първи път у нас въвежда изцяло преподаване на английски език за някои специалности.
2008/2009 г. Студентите се приемат по професионални направления/поднаправления, новост за УНСС, но и за висшето образование в страната.
2009 г. – Официално е открит напълно обновеният спортен комплекс „Бонсист”.
2010 г. – Тържествено е отбелязана с редица събития 90-годишнината на УНСС.
2010/2011 г. – В УНСС започва електронно изпитване на студентите, което е новост не само за България, но и за Европа.
2011 г. – УНСС заема 13 място в европейска класация на бизнес училищата, направена от Висшия консорциум на 126 центрове и институти към образователното ведомство на Испания.
2012 г. - УНСС получава награда за грижи към хората с увреждания, която се дава по решение на Вашингтонската система на глобалните движения към ООН.
2013/2015 г. - УНСС става първият и единствен университет в страната с акредитирани специалности във Финансовия факултет от три водещи световни организации - Асоциацията на сертифицираните експерт-счетоводителите (ACCA), Института на дипломираните експерт-счетоводители на Англия и Уелс (ICAEW) и CIMA.
2014 г. – Студентският отбор на Юридическия ф-т печели награда за най-добри писмени защити на JESSUP2014 по международно право. С призът DILLARD УНСС изпреварва представители на Харвард, Джорджтаун, Оксфорд и др.
2014 г. - УНСС стартира международна магистърска програма „Икономика на отбраната и сигурността“, единствената такава магистърска специалност в света.
Септември 2019 г. – Доц.д-р Кристалина Георгиева, възпитаничка на УНСС, е избрана за управляващ директор на Международния валутен фонд. Най-високата длъжност заемана от наш сънародник.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Коментирай