Студенти с високи доходи остават без стипендии

Всеки учещ се в университет ще бъде лишен при доход 660 лв. на член от семейството му

Студенти с високи доходи остават без стипендии | StandartNews.com

Учещите в университетите, изкарали отлични оценки, може да бъдат лишени от стипендии заради високи семейни доходи, съобщава „Монитор“.

От просветното министерство отпускат определена сума към бюджета на университетите за месечните възнаграждения на възпитаниците им, но всяко ръководство само решава какви да бъдат критериите, по които да бъдат отпуснати. Така отличник в един ВУЗ може да получава над 100 лв. всеки месец, но в друг да няма това право, ако доходът на член от семейството му е над 660 лв.

Според постановлението за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите месечните възнаграждения за успех могат да бъдат два вида. Едните са за всички студенти в редовно обучение, на които средният успех от предходните два семестъра е по-висок от „добър 4“. Другите стипендии пък са за студентите, които следват в приоритетно професионално направление (педагогика, физически или химически науки, животновъдство и т.н.). Докато за втория вид поощрения за отличници е важен само успехът, то за първия всеки университет може да прецени, че при класирането ще гледа и месечния доход на член от семейството на студента за предходните 6 месеца.

Във ВТУ „Св. св. Кирил и Методи“ право на стипендия имат всички студенти с успех 6 само ако доходът на член от семейството им не надвишава 930 лв. Така ако отличникът е единствено дете, родителите му не трябва да вземат сумарно заплата, по-голяма от 2790 лв. Някои студенти обаче след 2-ри - 3-ти курс решават да работят и техните доходи също трябва да се вземат предвид. Така сметките и шансовете за поощрения за техните знания стават още по-сложни. По-голям семеен бюджет може да лиши от стипендия и отличниците, които са с успех от 5,50 до 5,99. За тези студенти доходът на член от семейството не трябва да е повече от 660 лв. или 1980 лв., ако отличникът няма брат или сестра. Ако останат свободни квоти за стипендии в даден факултет, с такава могат да се сдобият и възпитаници на ВТУ, които за предходните два семестъра са изкарали на изпитите средно от 4 до 5,49. При тях доходната летва обаче е още по-ниска - до 560 лв. на член от семейството. Все пак вузовете са задължени за част от стипендиите по успех, които се отпускат на всички студенти, да не вземат под внимание приходите на семейството. Така комисията във ВТУ е решила само 20% от подадените и утвърдени документи за стипендии да бъдат класирани само по успех. Доходът се гледа при отпускането на стипендия и в други вузове. В Медицински университет – Варна, имат специална и доста объркана формула при кандидатстване. От средния успех от предходните два семестъра вадят 4 и получената разлика умножават по 100. След това делят на две разликата от 800 и средномесечния брутен доход. Накрая събират двете получени числа и така се получава балът на студентите, участващи в класацията за стипендии. Така с „отличен 5,75“ и брутен доход 760 лв. балът на бъдещ лекар е 195.

Когато за класирането се гледа само успехът пък, кандидатите трябва да има над „добър 4“ и да не влачи изпити от предишни години.

По формула се определя и балът за стипендии по доход и успех в Русенския университет „Ангел Кънчев“. Там обаче успехът се умножава по 40, от него се вади доходът, умножен по 0,1. Така студенти с „отличен 5,60“ и среден доход в семейството от 760 лв. на човек има бал 148. За това обаче не трябва да се притесняват пълните отличници, които вземат месечни възнаграждения без квота. В УНСС нямат формула, но за стипендия по успех и доход минимумът за кандидатстване е 1/3 от минималната работна заплата в страната.

В СУ „Св. Климент Охридски“ са решили, че семейният бюджет не е важен за отпускането на стипендии. Всички студенти, които се обучават в редовна форма, положили са всички изпити и средният им успех от предходните два семестъра е не по-нисък от „добър 4“, могат да кандидатстват за стипендия по успех. Тази година 2200 възпитаници на Алма матер ще получат такива. За студентите в приоритетните направления пък са предвидени 1050 бройки. Пълните отличници вземат 150 лв. месечно, а тези с успех под 5, ако има останали квоти, могат да получават по 75 лв.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай