Вторник,

70 години архитектурен факултет на УАСГ

От: Стандарт -
861
70 години архитектурен факултет на УАСГ
A
A
A

СМИСЪЛЪТ ДА УЧИШ АРХИТЕКТУРА В БЪЛГАРИЯ. 70 ГОДИНИ АРХИТЕКТУРЕН ФАКУЛТЕТ НА УАСГ

Университетът по строителство, архитектура и геодезия (УАСГ) в София е най-старото и най-реномирано висше училище в България, което формира архитектурно-строителни кадри, а Архитектурният му факултет е мястото, където от най-дълго време - от далечната 1943 г., се преподава специалността “Архитектура” у нас. През 1951 г. той се отделя и като самостоятелно академично звено. От 2002 г. факултетът започва да предлага и единственото в страната обучение по специалността “Урбанизъм”, а от 2017 г. - и обучение по специалността “Ландшафтна архитектура и ландшафтно планиране”.

Това определя изключително голямата национална отговорност на факултета за създаването на пълноценни специалисти, способни да решават архитектурно-устройствените проблеми на днешния и утрешния ден. Тук архитектурата се разглежда като комплексна професия, която е едновременно експертна строително-техническа дейност, но и творческо изкуство, граничещо с много други свързани специалности. Търси се връзката с практиката и реалната проектантска дейност. Поддържат се активни връзки с бизнеса, с професионалните браншови организации и с институциите. Окуражават се участия в национални и международни архитектурни конкурси, в изследователски проекти, пътувания и разнообразни практики, поддържат се връзки с много европейски и световни университети и се използва всяка възможност за международен обмен на студенти, преподаватели и знания.

Целта е да се създадат многопластови специалисти, които могат да намерят реализация в най-разнообразни сегменти на архитектурно-строителния бранш - проектиране на жилищни, обществени и промишлени сгради, цялостно и частично обновяване на сградния фонд, въвеждане на нови технологии в архитектурата и енергоефективни решения, интериор и дизайн за архитектурата, опазване на недвижимото културно наследство, експертна дейност в областта на териториалното и регионално планиране, разработването и актуализирането на устройствени планове, ландшафтно планиране и опазване на околната среда.

Образованието

За целта обучението във Факултета се осъществява от осем катедри:

Катедра “Градоустройство”

Катедра “Жилищни сгради”

Катедра “Интериор и дизайн на архитектурата”

Катедра “История и теория на архитектурата”

Катедра “Обществени сгради”

Катедра “Промишлени и аграрни сгради”

Катедра “Рисуване и моделиране”

Катедра “Технология на архитектурата”

Архитектурният факултет на УАСГ има предимството да е част от широкоспектърен университет с политехническа насоченост. В обучението на студентите по архитектура участват и много специалисти от други факултети на УАСГ, което помага за вече споменатата интердисциплинарност, която е ключова както за архитектурната професия в частност, така и за качественото съвременно образование по принцип.

За да постигне тази комплексност и постоянна актуалност на знанието, факултетът предлага и няколко надстроечни магистърски програми:

“Съвременна архитектурна технология” (от 2014 г., редовно и задочно обучение)“Архитектурна теория и критика” (от 2014 г., задочно обучение), както и съвсем новите магистратури, които стартират през 2021 г.:

международната “Съвременен изчислителен дизайн” / Computational and Advanced Design и интердисциплинарната “Опазване на архитектурното наследство”, която е едновременно за архитекти и инженери.

Архитектурното образование в УАСГ е акредитирано от редица авторитетни чуждестранни институции, след които Кралският институт на британските архитекти (RIBA), френското Министерство на културата и комуникациите, Консултативният комитет по образование и квалификация към ЕС в сферата на архитектурата.

Успехите

Важно е да се подчертае колко многообразни са проектите, разработвани от бъдещите архитекти и урбанисти в УАСГ. Всяка година стотици проекти се мислят с месеци, но често остават невидими или недостатъчно популяризирани сред широката общественост. Огромна част от тези проекти показват пълноценна работа по обществено значими казуси, предлагат критичен поглед напред и решения на актуални проблеми в проектирането и устройството на териториите. Много от тях заслужено са отличени в международни архитектурни конкурси и са публикувани в национални и световни медии. Сред последните примери за успехи на настоящи и бивши възпитаници на факултета са:

 дипломантките Михаела Костадинова и Катерина Рангелова, които през 2021 г. са класирани съответно на трето място и със специална награда в международния архитектурен конкурс за идеи “MILANCALL – Design Factory”, организиран от “Archicontest”;

  урбанист Деспина Кънева в екип с Борис Нецов, които през юли 2020 г. печелят конкурса "The Intimate City: Dining in the Urban - design competition", организиран от TU Delft с предложението си “FreeДОМ”;

 екипите от бивши и настоящи студенти на факултета (Михаела Костадинова, Ива Хасъмска, Гергана Георгиева, Васил Вандов), които през 2020 г. печелят две от специалните награди в идейния архитектурен конкурс за млади архитекти “Hill of the Arts”, организиран от “Young Architects Competitions”;

  •   студентката Йона Лекова, която през 2020 г. печели специална награда в друг архитектурен конкурс, организиран от “Young Architects Competitions” - “Detroit Waterfront District”;
  •   дипломантката Симона Хаджиева, която през 2019 г. спечели първо място в идейния конкурс за млади архитекти “Kid’s Factory” за нова детска градина в бивша фабрика за керамика в италианския град Лавено;
  •   студентката Кристина Кирилова, която през 2018 г. печели специална награда в идейния конкурс за ново училище по архитектура, организиран от Archidux;
  •   екипът от студенти урбанисти и архитекти от УАСГ, който през 2014 г. печели втора награда в конкурс за възстановяване на регион Тохоку в Япония

Изброяването може да продължи.

Бъдещето на архитектурното образование

От бъдещите студенти по архитектура в УАСГ се очаква да притежават художествен и технически усет, познания и умения в областта на изобразителното изкуство, рационално и пространствено мислене, творческа независимост, способност за самостоятелно критично мислене. Архитектите не са просто проектанти - те трябва да бъдат научени да мислят и да решават комплексни културни, социални, политически, технологични и дизайнерски проблеми в екип.

В момента образованието по цял свят е поставено в условия на изпитание. Но пандемията се оказа възможност, която Архитектурният факултет на УАСГ използва пълноценно. Възможност да свържем нашите университети с глобалната мрежа много по-евтино в дигитална среда. Възможност да въведем хибриден модел, който избягва големи струпвания на хора, не ограничава семинарни занятия на живо в малки групи и в същото време позволява алтернативни онлайн презентации и дигитални проекти. И, надяваме се, възможност да убедим все повече млади хора, че има смисъл да учат архитектура в България.


Всички новини от категория Образование.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com