София вече има пътна карта за поставяне на автоматични дефибрилатори на публични места

На ключови станции в столичното метро вече работят четири автоматични външни дефибрилатори

София вече има пътна карта за поставяне на автоматични дефибрилатори на публични места | StandartNews.com

Внезапният сърдечен арест може да се слущи на всеки, навсякъде и по всяко време и единственият шанс за оцеляване на пострадалия до идване на линейка е случаен свидетел да започне сърдечен масаж и изкуствено дишане и най-късно до три-пет минути да използва автоматичен външен дефибрилатор (АВД).

В началото на пролетта, по инициатива на Столичния общински съвет, в софийското метро бяха поставени 4 АВД на ключови метростанции. Столичани вече се гордеят с придобивката, тъй като тя нарежда София сред най-добре уредените и модерни европейски градове, в които от години се внедряват и развиват програми за автоматична дефибрилация (ПАД).

Но поставянето на 4 АВД на обществени места не е самоцел и с него не започва и не завършва работата по създаване и въвеждане на ефективни ПАД на територията на Столична община. Усилията на институции, организации, обществени личности и специалисти се мобилизират през последните няколко години, благодарение на което още преди началото на 2022 година, в София вече имаше няколко АВД с публичен достъп и няколко стотици в административни и офис сгради на частни компании. По различни проекти няколко хиляди души вече бяха преминали обучение с международно признат сертификат, сред тях и служители в общински структури и предприятия. Реализирани бяха няколко мащабни популяризационни кампании за 16 октомври – Световния ден на рестартиране на сърцето.

Междувременно, през пролетта се състоя конференция с участие на представители на столични общински структури, ЦСМП, БЧК, Столична дирекция ПБЗН, СДВР, Районен център 112, авторитетни медицински специалисти и журналисти, които се обединиха около идеята и необходимостта от въвеждане на ПАД в гр. София.

Създадена беше Пътна карта за внедряване на програма за ранна дефибрилация на територията на Столична община, която предлага интегриране на конкретни стъпки за действие към отделни направления във Визия за София: Дългосрочна стратегия за развитие на София и крайградските територии до 2050 г. Още над 60 служители на Столична община и районните администрации преминаха обучение и бяха привлечени към каузата за популяризация в общността на значението на ПАД за спасяване на живота на пострадали от сърдечен арест.

Популяризацията сред гражданите е от ключово значение за успеха на ПАД и за да бъде привлечено и фокусирано вниманието на обществото върху проблема, беше създаден атрактивен видеоклип, който ще бъде предоставен за излъчване във всички информационни канали на Общината и нейните структури, служби и предприятия.

Всичко това се случи по един от проектите на фондация „Първите три минути“ с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2021. А още много дейности по различни проекти и инициативи в тази посока предстоят, за да се развива София като благоустроен, привлекателен и безопасен европейски град от „ново поколение“.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай