Наддават за Никола Танев

Наддават за Никола Танев

Един от градските импресионистични пейзажи на Никола Танев е с начална цена от 19 500 лева. Ценителите ще могат да наддават за него на търга на аукцио...