Събота,

Враца въведе противоепидемичните мерки

От: Стандарт -
144
Враца въведе противоепидемичните мерки
A
A
A

Преустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе сладкарници и големи търговски центрове тип МОЛ, с изключение на банковите и застрахователните офиси, хранителните магазини и аптеките в тях. На ресторанти и заведения за бързо обслужване се разрешават доставки на адрес при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания. Всички търговски обекти, неупоменати по-горе продължават да функционират по досегашния ред при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания.  

 

Кметовете на общини създават оперативни екипи, включващи представители на общинската администрация, РЗИ и РУ на МВР.

Преустановяват се посещенията на децата в детските ясли и детските градини.

Преустановяват се всякакви групови форми на дейност и работа с деца и ученици, извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма.

Преустановяват се всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни, културно-развлекателни и научни /посещения на кина, театри, концерти, музеи, конференции, симпозиуми, спортни и СПА центрове, фитнес-зали и други/.

Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия в училищата, филиалите на университетите и в други обучителни институции и организации.

 Началникът на РУО–Враца, директорите на филиалите на МУ–София и ВТУ, ръководителите на обучителни институции и създават организация за въвеждане на дистанционни форми на обучение при възможност и упражняват контрол по изпълнението на заповедта.

Всички работодатели в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност въвеждат дистанционна форма на работа за служителите си. Когато това е невъзможно, работодателите организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в т. ч. филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и не допускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания.

Преустановяват се плановите детски и женски консултации, профилактичните прегледи, профилактичните имунизации, приема и провеждането на планова оперативна дейност, включително присаждането на органи от живи и трупни донори, както и свижданията във всички лечебни заведения.


Всички новини от категория Регионални.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Още от категорията