Община Банско с важно решение за наемателите

Освобождават от наеми заради епидемиологичната обстановка

Община Банско с важно решение за наемателите | StandartNews.com

Общинскиj съвет Банско прие решение за освобождаване от наеми на наематели или ползватели на общински нежилищни имоти. По предложение на кмета Иван Кадев, наем няма да плащат тези, които поради въведените ограничения в епидемичната обстановка със заповед на министъра на здравеопазването са преустановили своята дейност. Платените наеми за периода на преустановената дейност няма да се възстановяват, а ще се прихващат от следващи дължими наемни вноски.

За срок от пет стопански години ще бъдат отдадени под наем пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд, реши общинския съвет. Площите са в землищата на град Банско, град Добринище, село Кремен, село Обидим, село Гостун и село Филипово. Разпределението на земите ще бъде без търг или конкурс на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, които са регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.

На последната си сесия общинските съветници решиха още община Банско да участва като партньор с проектно предложение по Програмата на ЕС за конкурентоспособност на малките и средни предприятия в туризма за внедряване на иновации и цифровизация в туристическия сектор. Проектното предложение ще бъде: "Иновации за потребителска ценност: Дигитален набор от инструменти за устойчиво развитие на малките и средни предприятия в туризма".

Във връзка с проект „Сътрудничество за зимен туризъм, щадящ околната среда“, изпълняван от Метрополитан община Ерзурум, съвместно с Община Банско, и създадените отношения между двете общини, Общински съвет Банско даде съгласие за побратимяване с Община Ерзурум и одобри споразумение за сътрудничество.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай