България плаща три пъти за старите си сметища

Емил Димитров направи първа копка на рекултивацията на старото сметище на Бобов дол

България плаща три пъти за старите си сметища | StandartNews.com

Министърът на околната среда и водите Емил Димитров направи първа копка на рекултивацията на старото общинско сметище на Бобов дол.

Проектът се финансира по Оперативна програма "Околна среда (ОПОС) 2014-2020", като общият размер на инвестицията е 878 304 лв.

„Много се радвам на такива моменти, защото на практика България плаща три пъти за тези депа - един път да се закрият, втори път да се изградят нови регионални системи за управление на отпадъците и трети път - за рекултивация на старите сметища“, заяви екоминистърът.

Проектът е за рекултивация на старото общинско сметище на Бобов дол в землището на града, което не отговаря на съвременните екологични изисквания. То е разположено на територията на стара кариера и се е експлоатирало от 1974 г.

Предвижда се съществуващите отпадъци да се съберат на територията на имота, да се оформи стабилно тяло, да се осигури отвеждане и мониторинг на подпочвените води и да се създаде възможност за последващото ползване на терена за пасище и мера. Целта е да се осигури опазване на атмосферния въздух, ограничаване замърсяването на повърхностните води и контрол на процесите в тялото на отпадъците. След приключването на техническата рекултивация на сметището ще се извърши и биологична рекултивация.

От Министерството на околната среда и водите посочват, че от държавния бюджет за 2019 г. са осигурени 70 млн. лв. за финансиране на проекти на общините за рекултивация на общински депа за неопасни отпадъци, които не отговарят на нормативните изисквания. Финансирането се извършва чрез Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай