Вторник,

Вдигат летвата за магистратите

От: Failed to load user -
A
A
A

София. Значителна част от предложенията за промени в Закона за съдебната власт, направени от Висшия съдебен съвет, се отнасят до конкурсите за преместване и назначаване в органите на съдебната власт и за първоначално назначаване на магистрати, показа проверка на "Стандарт".

Идеите до голяма степен отразяват настроенията сред магистратската общност, с които от ВСС са добре запознати след многобройните си срещи със съдии, прокурори и следователи в страната. Съветът предлага първоначално външно за системата назначение да се допуска само в първоинстанционните органи на съдебната власт. По този начин се цели осигуряването на последователност при кариерното израстване на магистратите, което ще бъде стимул и признание за труда им. Предлага се досега строго определените 20% от броя на свободните длъжности в съда, прокуратурата и следствието, които да се заемат с конкурс за първоначално назначаване, да бъдат регламентирани като "до 20 на сто".

Това е необходимо, защото с гарантираното от Закона постъпване на младшите магистрати в районните звена на органите на съдебната власт, оставащите свободни места стават все по-малко в средносрочен план. След попълването им с младши магистрати невинаги могат да остават 20 на сто от всички свободни места за заемане по този ред. От друга страна, на магистратите от по-ниските нива следва да се осигури справедлива възможност за равномерно кариерно развитие.

В мотивите си за това предложение от ВСС подчертават, че от 2007 г. в системата постъпват изключително добре подготвени юристи, които влизат след тежък конкурс за младши съдии и прокурори. Другото предложение е законовото прецизиране на състава на конкурсните комисии, като в ЗСВ изрично да бъде упоменато, че в конкурсните комисии за първоначално назначаване участват магистрати с длъжност равна или по-висока от длъжността, за която се провежда конкурсът.

Предложено е също така в състава на комисиите да не могат да участват административни ръководители, както и магистрати, които още нямат статут на несменяемост или такива с комплексна оценка "отрицателна" или "задоволителна" от последното периодично атестиране. В комисията няма да има и магистрати с дисциплинарни наказания, както и роднини, членове на ВСС. От кадровия орган на Темида са категорични, че с повишаването на изискванията към участниците в конкурсните комисии ще се създаде гаранция за по-обективното и компетентно провеждане на конкурсите.

Едно от най-важните предложения на ВСС е да отпаднат задължителните конкурси при преместване в друг районен съд или прокуратурата, или при преместване на по-ниска длъжност. Това предложение е мотивирано с факта, че всички магистрати подлежат на атестиране и резултатите им при атестацията биха могли да се използват при преместването, вместо да се прилага процедура като за външен кандидат за системата или за повишаване в по-горен орган. С оглед предстоящото актуализиране на съдебната карта ВСС предлага в чл. 194 от ЗСВ, който урежда преназначаването на магистратите, да бъде предвидено преместването им без тяхно съгласие само при закриване на органи на съдебната власт. Това предложение е съобразено с европейската практика и решенията на международните органи на съдиите, както и на Доклада на Венецианската комисия за независимост на съдебната система.

Друго добро предложение на ВСС е да бъдат по-подробно формулирани основанията и сроковете при командироването на магистратите както това следва: на незаетата длъжност до провеждане на конкурс и встъпване в длъжност на спечелилия кандидат на длъжност, чийто титуляр е в продължителен отпуск, продължителна командировка в международни институции. Предлага се в закона да се впише изрично, че административни ръководители не могат да бъдат командировани в изпълнение на служебните си задължения в други органи. Кадровиците на Темида са на мнение, че с тази промени ще се постигне справедливост и по-ясни правила сред магистратската общност, което ще доведе до допълнителна мотивация за работа.

Валутни курсове

По курса на БНБ
Валута Лева (BGN) Обратен курс за 1 лев
CHF 1.70725 0.585737
GBP 2.24388 0.445657
USD 1.71204 0.584099
Виж всички