Понеделник,

Режат детските в семействата без брак (ОБЗОР)

От: Администратор -
A
A
A

Помощи за непълнолетни майки - вече само в натура

При съвместно съжителство ще гледат и дохода на бащата

Семейства без сключен брак вече няма да имат толкова лесен достъп до месечни помощи за деца. Когато двамата родители съжителстват под един покрив при преценката дали детето има право на помощи ще се взимат и доходите на бащата. Това предвиждат промени в Закона за семейните помощи, гласувани на второ четене в парламента. При семействата без брак практиката сега е да се прави подоходен тест само за майката, защото тя кандидатства за подпомагане като самотен родител. Така масово доходите в такива домакинства падат под летвата от 350 лв. месечно на човек и за децата се полагат месечни надбавки - 35 лв. за първо дете, 50 лв. за второ и по 35 лв. за всяко следващо.

От социалното министерство не посочват разчети на колко семейства ще бъдат орязани детските след тази промяна. Статистиката обаче показва, че през последните години броят на извънбрачните деца е над 39 000 годишно, което вече достига 60% от всички живородени. За две трети от тези хлапета има данни за бащите, което означава, че най-вероятно те се отглеждат в семейна среда от двамата родители. Законовата промяна влиза в сила от обнародването й в Държавен вестник, но предстои социалните да извършат проверки дали родителите на децата с отпуснати месечни помощи имат една и съща адресна регистрация. Когато се установят такива съжителства, много майки ще се разделят и с всички останали помощи, които получават като самотни родители.

Депутатите гласуваха още да се прекратят детските надбавки за дете, ако то стане родител. Когато майката е непълнолетна, тя вече ще бъде подпомагата само в натура, а нейните родители ще бъдат лишени от парично подпомагане. Помощта в натура може да е под формата както на стоки - детски храни, дрехи, памперси, така и на услуги - безплатни ясли, детски градини и др. Ще зависи от индивидуалните потребности на семейството, като оценката ще се прави от дирекциите "Социално подпомагане". Стойността на тази помощ в натура обаче ще бъде съобразена с паричния размер на месечните помощи. Предстои социалното министерство да изработи текстове в правилника за прилагане на закона, които да направят възможно прилагането на тази мярка.

"Прекратяването на помощите за дете, ако то стане родител, е мярка за борба с феномена "деца раждат деца", заяви в парламента зам.-министърът на труда и социалната политика Лазар Лазаров. "Тези майки и техните деца обаче не остават без грижа", посочи Лазаров. Непълнолетните бременни и майки до навършване на 18 г. вече ще се разглеждат като деца в риск и ще получават закрила от службите за социално подпомагане.

"Майката ще бъде подкрепена, докато е бременна, както и в първоначалния период от раждането. Във всички случаи тази помощ ще бъде в натура, като заедно със социалните работници и майката ще се прецени какъв да бъде обхватът й", обясни Лазаров. Ако непълнолетната майка се върне в училище и продължи образованието си, се предвижда да получи еднократна парична помощ. Тя ще е равна на сумата от детски добавки за месеците, в които момичето е посещавало училище. По данни на НСИ през 2014 г. броят на ражданията от момичета под 18 г. е 3130, което е със 124 по-малко от предходната година. Най-много непълнолетни майки има в Сливенска, Бургаска и Пловдивска област. 90% от случаите са от ромската общност.

По-високи добавки за трето хлапе

Семействата с три деца да получават по-високи месечни и еднократни помощи, предвиждат промените в Закона за семейното подпомагане. Целта е да се стимулира тридетния модел семейства в България. Колко по-високи ще тези помощи от сегашните им размери, ще стане ясно с обсъждането на бюджета за 2016 г., обясниха от социалното министерство. Вицепремиерът Ивайло Калфин вече заяви по-рано през годината, че ще настоява от догодина семействата с три хлапета, които имат право на детски надбавки, да получават общо 130 лв. месечно. Сега те взимат 120 лв. месечно - 35 лв. за първо дете, 50 лв. за второ и отново 35 лв. за трето. В новия закона е записано, че еднократните помощи при раждане на първо, второ и трето дете, ще са с по-висок размер от помощта за четвърто и следващо дете. Конкретните размери също ще бъдат предмет на обсъждане при писането на Бюджет 2016. В момента при раждане на първо дете майките получават 250 лв., при второ - 600 лв., а при трето и всяко следващо - 200 лв. Друга важна промяна, за която има вече заявка, че трябва да се случи, е да се завиши подоходният критерий за достъп до детски надбавки. Вече 6 г. този праг е 350 лв. на човек от семейството. От 1 юли т.г. той пада под минималната работна заплата, която стана 360 лв. Преди време вицепремиерът Ивайло Калфин посочи, че доходът, който вкарва семействата в системата на детските надбавки, трябва да се изравни с минималната заплата. Финансовото министерство планира от догодина най-ниското месечно възнаграждение да стане 420 лв. От социалното министерство са изчислили, че вдигането на прагът за детските до тази стойност ще струва 250 млн. лв. допълнително на бюджета. Тези разходи обаче може да бъдат компенсирани от затягането на контрола върху семейните помощи след приетите законови промени.

По-добре да се въведе семейно облагане

Цвета Брестничка, Асоциация "Родители"

Новите законови мерки по-скоро ограничават злоупотребите, отколкото да насърчават отговорното родителство. Те не биха довели до съществена промяна. Тридетният модел не може да се насърчава с едни 10 лева отгоре, всички сме наясно, че те не могат да решат проблема на нито едно семейство. Ние настояваме за въвеждане на семейно подоходно облагане. Само така действително ще се насърчават родителите, които работят и плащат данъци и осигуровки, да имат повече деца чрез облекчаване на техните данъци - като всяко следващо дете да облекчава данъците на родителите. Сега деца раждат хората, които взимат помощи.

Родилите студентки ще показват заверки

Еднократните помощи за майките студентки в размер на 2880 лв. ще бъдат изплащани на два пъти. Веднъж при раждането на детето и втори път - след представяне на доказателство за записан следващ семестър или завършено висше образование. Целта е да се пресече злоупотребата с този вид помощи. Те бяха въведени през 2008 г., като основната идея бе да се подкрепят младите майки, които учат висше образование и които до момента на раждането не са се осигурявали за майчинство. Стимулът рязко повиши раждаемостта сред студентките - от 1350 през 2008 г. на 7300 през 2014 г. Оказа се, обаче че над 80% от тях изобщо не се връщат в университетите след като родят. Затова сега законовите промени разделят изплащането помощта на две - 50% след издаването на заповедта за отпускането й, а останалите 50% след представяне на удостоверение за записан следващ семестър или завършено висше образование, но не по-късно от навършване на една година на детето. При откриване на нарушения ще се налага връщане на социалната помощ.

И осиновителите с 250 лв.

Вече и осиновителите ще могат да получат еднократна помощ при осиновяване на дете. В момента те са ощетени в сравнение с майките, които са подпомагани при раждане. Размерът на еднократната помощ при осиновяване ще бъде равен на помощта при раждане на първо дете, пише в закона. В момента тя е 250 лв. Годишно у нас се осиновяват около 700 хлапета.

Дамско трио в БСП:

Жените да излизат в пенсия по-рано

Мая Манолова призова всички нежния пол в парламента да гласува за по-ниска възраст

Против изравняването на възрастта за пенсиониране между мъжете и жените се обяви парламентарната група на БСП. Левицата е внесла предложение за промяна в Кодекса за социално осигуряване преди второто четене, с което се иска жените да спират работа на 62 г. Така БСП отхвърля искането на правителството пенсионната възраст и за двата пола да стане 65 г. В момента тази възраст за по-слабия пол е 60 г. и 8 месеца.
Безработицата сред жените е по-голяма от тази при мъжете, за тях е по-трудно да постигнат изискуемия стаж и възраст, за да излязат в пенсия, посочиха от БСП. "Знаете, че всеки работодател търси жена до 30 години, да има минимум 5 години стаж, която да е отгледала 2 деца, защото това ще гарантира, че няма да отсъства от работа, което е невъзможно", посочи тя. Според БСП достигане на 65-годишна възраст, за да излязат в пенсия, е непосилно и хиляди българки няма да могат да се пенсионират. "Не е справедливо да сме равни единствено в пенсионирането, защото днес българската жена е абсолютно дискриминирана", допълни Манолова. "Българските жени получават с 13% по-ниски заплати за една и съща работа от мъжете, на техни плещи бе извлечен преходът", каза още червената депутатка.
БСП призова всички жени народни представители да подкрепят тяхното предложение и да не гласуват изравняването на пенсионните възрасти. Според проекта на правителството, приет вече на първо четене в парламента, се предвижда това да стане през 2037 г., като дотогава всяка година с по 2-3 месеца да се вдига пенсионната възраст за слабия пол.

Обмислят нови стимули за наемане на инвалиди

Хората с инвалидност от ТЕЛК, които са в работоспособна възраст и увреждането им позволява да работят, лесно отново да се върнат на пазара на труда, за да не разчитат само на инвалидните се пенсии. Това е смисълът на готвената реформа в системата на освитеделстване у нас, която здравното и социалното министерство подготвят и ще представят наесен.
"Няма да се спират инвалидните пенсии на хора в трудоспособна възраст, увери вицепремиерът Ивайло Калфин. Идеята е да се търсят начини да се повишат доходите им чрез участието им на трудовия пазар. Това ще става чрез нови стимули към работодателите за наемане на такива служители. Държавата частично ще субсидира разкриването на работни места за хора с увреждания, посочи Калфин.


За модел ще ни служи Германия, където системата позволява в сравнително кратък срок хора, преживели злополука, да се върнат на пазара на труда и да възстановят старите си възнаграждения. "Така на практика отпада нуждата от получаване на инвалидна пенсия", обясни Минчо Коралски, председател на Агенцията за хора с увреждания. За целта обаче трябва да се изгради работеща система от институции, които да съдействат и посредничат за намиране на подходяща работа, смята Коралски. Предвижда се специална комисия след ТЕЛК да определя работоспособността на всеки отделен човек. Част от реформата ще бъде и затягането на контролът по отпускането на инвалидни пенсии. За да се спрат злоупотребите се предвиждат да се позволи на НОИ да назначава контролни прегледи, когато има съмнения в ТЕЛК-овите решения.

Безработицата падна под 10%

През юни безработицата е паднала до 9.6%, съобщи Агенцията по заетостта. Спрямо май спадът е с 0.5 пункта, а спрямо юни м.г. - с 1.1 пункта. Обяснението е в увеличената сезонна заетост и големия брой безработни, включени в субсидирани програми. Безработните в бюрата по труда са 315 701 или с 35 551 по-малко отпреди година. Това е най-големият спад от предкризисната 2008 г. Рязко са намалели и безработните младежи - те вече са под 50 000.

Валутни курсове

По курса на БНБ
Валута Лева (BGN) Обратен курс за 1 лев
CHF 1.70725 0.585737
GBP 2.24388 0.445657
USD 1.71204 0.584099
Виж всички