Петък,

Проект 2014-1-BG01-KA104-000715 по „Еразъм+"

От: Администратор -
2379
 Проект 2014-1-BG01-KA104-000715 по „Еразъм+"
A
A
A

Проект 2014-1-BG01-KA104-000715 „Усвояване на Европейски достижения в областта на строителството от обучителите на нискоквалифициран персонал", КД1 „Образователна мобилност за граждани", сектор „Образование за възрастни" по програма „Еразъм+" сe изпълнява от „Техникъл Трейнинг България" ЕООД по договор номер 2014-1-BG01-KA104-000715 в периода юни 2014 – май 2015г. В резултат на реализирането на този проект 11 души със средно ниво на владеене на английски език, специалисти в областта на строителството, консултанти и изпълнители в строителния бизнес, преминаха специализирано обучение по английски език (педагогическа, културна и езикова подготовка), след което участваха в осъществяването на мобилност с тема „Усвояване на Европейски достижения в областта на строителството от обучителите на нискоквалифициран персонал". Фактическото изпълнение на мобилността се състоеше от две обучения – теоретично и практическо, и се осъществи в периода 30.10-12.11.2014г. в Англия със съдействието на приемащата организация и партньор по проект ELFFICIENCY LTD.

Реализирането на този проект оказа силно въздействие върху участниците в него, като те повишиха своите професионални, лични и езикови компетенции в реалната работна среда на територията на Англия. Участниците в мобилността имаха възможността да усъвършенстват практическите си умения в строителната сфера на дейност и по-нататък в своята работа ще я предадат на своите курсисти, състоящи се най-вече от нискоквалифицирани работници от строителния бранш. Знанията, които ще получат крайните потребители, ще дадат възможност за трайна заетост и намаляване на неквалифицирания персонал в тази сфера. Участието в мобилността повиши мотивацията на обучилите се за продължаване на усъвършенстването и подобряване уменията. Образователната мобилност разширява възможностите им за кариерно развитие и за преподаване в сферата на строителството. В резултат на изпълнението на този проект ТТБ ще предлага по-качествено обучение в предлагането на съвременни предприемачески умения в строителния бизнес в България, както и в областта на професионалното обучение.


Всички новини от категория Любопитно.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com