Тридесет годишен рекет над гражданите във връзка събиране на „ТБО”

Беззаконието в Република България, което се толерира от Народно събрание, Главен прокурор, Сметна палата и другите контролни органи

Тридесет годишен рекет над гражданите във връзка събиране на „ТБО” | StandartNews.com

Председателят на ПП ПРАВОТО – адвокат Мария Колева, с години води битки за незаконосъобразното и противоконституционно събиране на „ТБО” върху данъчната оценка на имота.

Всички тези „нови - стари” кандидати за народни представители, които приеха с годините промени в ЗМДТ относно „ТБО” узакониха извършването на престъплението по чл.254а от НК и упражниха още по-голям ГЕНОЦИД върху българските граждани- платци на тази такса, която се явява втори данък, което е недопустимо, имайки предвид, че таксата за битови отпадъци незаконно се събира върху данъчната оценка на имота.

Установени са системни нарушения на ЗМДТ във връзка основата върху която се определя размера на „таксата за битови отпадъци” и нецелевото им разходване, така както е регламенитирано в закона.

Освен неприлагането на закона се установи, че общините чрез кметовете и Общинските съвети в качеството им на длъжностни лица системно се разпореждат със средствата от „ТБО”, които са средства с ЦЕЛЕВО предназначение. В резултат изразходването на тези средства не по предназначението им, длъжностните лица извършват престъпление по чл.254а от НК и подлежат на наказателно преследване. Въпреки установените през годините нарушения от Сметната палата, бездействието на контролните институции доведе до толериране на корупцията и престъпленията в РБългария.

Бездействието на контролните органи и липсата на търсене на отговорност доведе до обезмисляне на законодателната власт.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай