ПП ПРАВОТО е подала жалба до Омбудсмана на Република България

Практика е Конституцията на Република България да се нарушава от тези, които следва да я спазват

ПП ПРАВОТО е подала жалба до Омбудсмана на Република България | StandartNews.com

БЮЛЕТИНА №20

ПП ПРАВОТО е подала жалба до Омбудсмана на Република България за Нарушение на чл.6, ал.2 от Конституцията, което ограничива правата на издигнатите от партията кандидати в изборите на 14 ноември 2021г., за президент и вицепрезидент и за народни представители.

В изборите кандидатите от ПП ПРАВОТО, а именно кандидат президентската двойка и кандидатите за народни представители се третират по- неблагоприятно, отколкото се третират другите кандидати, участващи в управлението на държавата, и в предишното НАРОДНО СЪБРАНИЕ.

Нарушени са също и правата ни по чл.4, ал.1 и ал.2, както и чл.6 от Закона за защита от дискриминация, а именно: дискриминация по политическа принадлежност, лично и обществено положение.

БНТ в нарушение на чл.6, ал.2 от Конституцията на Република България, ограничи правата ни като участници в изборите на 14 ноември 2021г. Съгласно горният текст на Конституцията „ Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на ..., убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние”. Съгласно чл.189, ал. 3 от ИК: Българската национална телевизия и Българското национално радио отразяват обективно и справедливо проявите на кандидатите, регистрирани от партиите, коалициите и инициативните комитети, при зачитане на тяхната РАВНОПОСТАВЕНОСТ и значимост въз основа на правила, приети от Централната избирателна комисия. Партиите и коалициите, които са регистрирали кандидати във всички изборни райони при избори за народни представители, ИМАТ ПРАВО на РАВНО УЧАСТИЕ.

Преди изборите, а сега и по време на кампанията се допускат едни и същи лица и се манипулира общественото мнение по въпроси касаещи целия български народ. БНТ ОТКАЗАХА ПЛАТЕНО участие на кандидатите от ПП ПРАВОТО, с мотив че датите за предаванията са вече заети. Горното е абсурдно и недопустимо. Това е дискриминационно, нарушени са човешките права, както и тяхната равнопоставеност на участие в изборите. По този начин, новите кандидати и партии участници в изборите никога няма да могат да бъдат представени пред обществото от медиите, с оглед тяхното представяне.

БНТ е национална телевизия, издържаща се от бюджета на държавата, нашите данъци, поради което би трябвало да сме равнопоставени при участието си в предаванията.

В предаването „Денят започва с Георги Любенов”, което се излъчва в събота и неделя не ни допусна до участие и на изборите на 04.04.2021г. и то ПЛАТЕНО. Горното е дискриминационно, нарушаване на Конституцията на Република България, както и чл.6 и чл.10 от Кнвенцията за защита на правата на човека и основните свободи.

В случая новите партии и кандидатите, които за първи път ще участват в изборите, би трябвало да са равни пред закона и равнопоставени в участието си в медиите.

БНТ системно дискриминира и се отнася тенденциозно и пренебрежително към председателката на ПП ПРАВОТО- адв. Мария Колева. Причина за това са жалбите й срещу корупцията по високите етажи, както и в съдебната система. БНТ не за първи път не допуска обществеността да се информира за проблемите в държавата, за корупцията.

Лично същата е подавала сигнали до БНТ, но никога не са ги отразявали. Явно не искат да информират обществеността. Сигналите са срещу министри, кметове, шефове на НАП, шефове на банки, ЧСИ –та, ДСИ-та, съдии, прокурори и др.

Предстои да подадем и жалба до Комисията за защита от дискриминация по Чл.4, ал.1 и ал.2, както и чл.6 от Закона за защита от дискриминация, а именно: дискриминация по политическа принадлежност, лично и обществено положение.

 

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай