Понеделник,

Шефът на Ел Би Булгарикум: Компанията има и социална функция

От: Стандарт -
1558
Шефът на Ел Би Булгарикум: Компанията има и социална функция
A
A
A

 

 

За нас, от Ел Би Булгарикум ЕАД е изключително признание да  вземем участие в ъв форума на "Стандарт" "Да! На българската храна"  като единственото държавно млекопреработвателно предприятие в Бьлгария. От мое име и от името на монте колеги изразявам благодарност за вашата ангажираност в подкрепата на бьлгарските производители, преработватели и трговци от земеделския бранш и хранително-вкусовата промишленост в Бьлгария.

Това заяви Владимир Русев, изпълнителен директор на "Ел Би Булгарикум", който бе сред участниците във форума на "Стандарт" "Власт и бизнес заедно срещу високите цени", който е част от националната кампания "Да! На българската храна". 

"В контекста на празника Великден да обединиш в едно подобно мероприятие представители на различните власти в дьржавата и представители на бизнеса в обща дискусия, разискваща едни от най-чувствителните социални проблематики - борбата с високите цени и предотвратяване на продоволствения недоимьк, е не само израз на висока обществена отговорност, но и проява на държавническо сьзнание", посочи Владимир Русев.

По думите му, предизвикателствата пред агробизнеса в условията на висока инфлация са комплексни и изискват предприемането на решителни мерки. 

"Приветстваме също и стартирането на информация сайт за представяне на цените на основните хранителни продукти като реален механизьм за мониторинг и съответно - за предприемане на адекватни действия. Интернет платформата вече е достъпна на foodprice.bg, както вече беше отбелязано. Тя предоставя обединена информация за пазара на храни - от изкупни цени на основни суровини, през стойности на внос и цени на едро, до тези на рафта в търговските обекти. Данните са налични както на национално ниво, така и по области.

Сьздадена е и вьзможност за сравняване на цените у нас и в седем европейски държави", обощи шефът на Ел Би Булгарикум. Той изрази готовност  за подкрепа на дейността на Националното координационно звено под егидата на Министерски съвет на Република Былгария, което "предложи мерки за овладяване на цените, които следват пазарните принципи, принципите на прозрачност и реалната конкуренция".

"Ел Би Булгарикум, освен търговско дружество, представлява институция, изпълняваща много важна социална мисия - от една страна да води българската млечна промишленост напред, да съхранява традиционното многообразие на млечните ни продукти и да задава и поддьржа високи стандарти на тяхното качество. В сътрудничество и с Министерството на земеделието, да разработва рецептури и стандарти и за нови млечни продукти. От друга страна, сыщо в рамките на социалното си призвание, Ел Би Булгарикум се явява лоялен партньор на всеки един български потребител на млечни продукти, особено на представителите на най-уязвимите обществени групи, поддържайки едновременно високо качество на продуктите си и широкодостъпни ценови нива.

Ел Би Булгарикум прави всичко возможно да защитава интересите и на бьлгарските млекопроизводители, започвайки да работи изяло с былгарско сурово мляко. Освен това, Центърът за научноизследователска и развойна дейност кьм дружеството започва разработването на метод за определяне на географския произход на суровото мляко, чието акредитиране сыщо ще има много широка защитна и спомагателна функция. И не на последно място Ел Би Булгарикум е добьр партньор и на бьлгарските млекопреработватели, предлагайки им широка гама от закваски, както и целия си научен потенциал", посочи още Владимир Русев.

 


Всички новини от категория ДА! На българската храна.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com