Еврокомисар Войчеховски на форума на "Стандарт": 4 мерки за фермерите

Европа позволява намаляване на ДДС в подкрепа на фермерите

Еврокомисар Войчеховски на форума на "Стандарт": 4 мерки за фермерите | StandartNews.com

4 мерки от Европа за фермерите в България представи еврокомисарят по земеделието Януш Войчеховски на 16-тата великденска конференция „Да! На българската храна”, организирана от „Стандарт”. Най-големият земеделски форум у нас тази година е на тема „Гарантиране на продоволствената сигурност”.

Войчеховски отправи специално послание към земеделците у нас. Разгледахме предизвикателството на продоволствената стабилност в продоволствените системи на ЕС, като очертаваме действия, за да стабилизираме разходите за производството на храни на фермерите и цените на храните за гражданите. За да облекчат въздействието на високите цени на храните върху гражданите, държавите членки могат да въведат намалени ставки на ДДС, да насърчат икономическите оператори да понижат цените за потребителите и да преведат еднократни суми на домакинствата като ефективно решение за подпомагане на достъпността, каза еврокомисарят.

Ето цялото послание на Януш Войчеховски, еврокомисар по земеделие, специално отправено към земеделците у нас от форума на „Стандарт” „Да! На българската икономика. Гарантиране на продоволствената сигурност”:

Уважаеми гости, дами и господа!

За мен е удоволствие да се обърна към земеделските производители, преработватели и търговци на храни в България! Огромните ви усилия да поддържате веригата на предлагане на храни в изправност по време на пандемията на Ковид-19 и в сегашната криза са от изключително значение. Бих искал да отдам дължимото и на ролята на политиците и представителите на обществото, които присъстват днес тук. По-специално бих искал да изтъкна сътрудничеството с г-жа Атидже Алиева-Вели в качеството й на член на Комисията по земеделие и селските райони към Европейския парламент.

В контекста на настоящия конфликт подобно силно сътрудничество между Европейския парламент, Комисията и държавите членки е изключително важно. Измина повече от месец откакто Русия върна войната в Европа със своето незаконно и непровокирано нахлуване в Украйна. С разгръщането на конфликта стана ясно, че храната е на фронтовата линия на тази война. Въпреки героичните усилия на украинските фермери да защитават земята си, сеитбата и прибирането на реколтата са нарушени. Пристанищата и инфраструктурата за търговия и дистрибуция са разрушени. Нарушаването на процеса на производство на храна в Украйна ще се усети надлъж и нашир.

В отговор на критичната ситуация, Комисията прие Съобщение относно гарантиране на продоволствената сигурност и укрепване на стабилността на продоволствените системи. Съобщението очертава действия в три области. Първо, съобщението излага незабавните ни действия, за да гарантираме продоволствената сигурност в Украйна и по света. Предлагаме практическа подкрепа на украинските фермери и хуманитарна помощ на гражданите на Украйна и уязвимото население по света.

Второ, разгледахме предизвикателството на продоволствената стабилност в продоволствените системи на ЕС, като очертаваме действия, за да стабилизираме разходите за производството на храни на фермерите и цените на храните за гражданите. За да облекчат въздействието на високите цени на храните върху гражданите, държавите членки могат да въведат намалени ставки на ДДС, насърчат икономическите оператори да понижат цените за потребителите и преведат еднократни суми на домакинствата като ефективно решение за подпомагане на достъпността. В помощ на фермерите Комисията прие редица от краткосрочни мерки, като например, активиране на механизма за кризисен резерв, защитна мрежа от пазарни мерки в подкрепа на фермерите от най-засегнатите сектори като производството на свинско месо, временна гъвкавост с цел повишаване капацитета на ЕС за селскостопанска продукция чрез разрешаване употребата на земя за угар за отглеждане на храни и фуражи и авансово плащане на директното подпомагане на доходите и финансиране на развитието на селските райони. Освен това Комисията прие временна кризисна рамка за държавните помощи, за да предостави възможност за финансово подпомагане на сектора.

Съобщението също така представя програмата на Комисията да направим продоволствените системи в ЕС по-устойчиви и стабилни. Това е единственият ни път към продоволствена сигурност в дългосрочен план. Това, което е в основата на сигурна продоволствена система е селскостопански сектор, който носи печалба на фермерите, продукция на обществото и защитава околната среда. Това са целите на реформата на Общата селскостопанска политика, която напредва в момента.

Призовах държавите членки да използват националите стратегически планове по ОСП, за да укрепят устойчивостта на селскостопанския сектор. Комисията ще подкрепи държавите членки, които използват финансирането в рамките на ОСП, за да насърчат устойчивото производство на храни и био-газ, подобрят енергийната ефективност и развият системите си за знания и иновации. Стратегическите планове следва да бъдат завършени и подобрени, за да бъдат в съгласие с Регламента. Те също така следва да покажат по-големи амбиции в определени области. Вярвам, че когато държавите членки подготвят отговора си на наблюденията на Комисията, те ще продължат да поддържат прозрачен и конструктивен диалог със заинтересованите страни и с гражданите.

Бих искал в заключение да се обърна и по въпроса за селските райони. Дългосрочната ни визия за селските райони има за цели да повиши осведомеността относно потребностите и възможностите в селските райони и да гарантира, че всички действия на Комисията изцяло вземат предвид тези райони. Комисията насърчава държавите членки да определят цели в своите Стратегически планове по ОСП към конкретна цел 8, която е насочена към общностите в селските райони. Също така насърчаваме държавите членки да координират инструментите по ОСП заедно с други европейски и национални фондове, за да постигнат максимални резултати за селските райони. В тези райони живеят милиони европейски граждани, като те осигуряват и нашите природни ресурси и производство на храна. Те трябва да имат силна роля в нашето бъдеще. В последно време си припомнихме колко много разчитаме на селските райони и на фермерите ни.

Сигурността на обществата, икономиките и демокрацията ни се основава на продоволствената сигурност. Затова, ако искаме да осигурим бъдещето на нашите общества, икономики и демокрация, трябва да осигурим бъдещето на нашите фермери, селски райони и продоволствени системи. Ясно е, че сме изправени пред предизвикателства и можем да очакваме още такива в бъдеще. Но бих искал да ви напомня, че Общата селскостопанска политика и ЕС са създадени, за да се справят с предизвикателства подобни на тези. Нямам съмнение, че ако работим заедно, ще можем да посрещнем и преодолеем предизвикателствата. Благодаря Ви!

 

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай