Неделя,

Вижте как да намалите данъците си, ако имате малки деца

От: Рачо Рачев -
455
Вижте как да намалите данъците си, ако имате малки деца
A
A
A

Добри новини за родителите, които повечето от тях може да са пропуснали... Данъчното облекчение за едно дете за 2021 г. е увеличено от 20 лева на 450 лева, а за отглеждане на дете с увреждания - от 200 на 900 лева. Това припомнят от Конфедерацията на труда „Подкрепа“ и съветват работещите родители да се възползват от тази законова възможност.

За целта те трябва да подадат декларации пред работодателя от 30 ноември до 31 декември, а ако пропуснат този срок - да подадат годишна данъчна декларация по Закона за данъците върху доходите на физическите лица до 30 април следващата година.

Когато родител на дете до 18 години или на дете с увреждания е реализирал доход през календарната година, може да намали този доход за нуждите на данъчното облагане.

Тези данъчни облекчения не са променяни от 2015 година, но само за 2021 г. те са предвидени инцидентно в значително по-голям размер. За едно дете годишният доход, върху който се начислява данък, се намалява с 4500 лева, тоест облекчението е 450 лева, за две деца е 900 лева, а за три и повече деца - 1350 лева.

Възможно е доходите на лицето да са по-малки от сумата, с която се намалява данъчната основа при ползване на облекчението, обясни пред БНР адвокат Мирослав Димитров, експерт в КТ „Подкрепа“:

„Примерно, за две деца 900 лв., което означава, че трябва да имаш 9000 облагаем доход, който да бъде приспаднат, а пък лицето примерно работи на минималната работна заплата, на него облагаемият годишен доход, след приспадането на осигурителните вноски е от порядъка на 6000 лв. примерно. И за две деца той няма просто толкова доход. Те ще му приспаднат 6000 лв., защото толкова има. И той ще ползва 600 лв. отстъпка от данъка“.

В такива случаи няма пречка единият родител да ползва облекчението до размера на годишния си облагаем доход, а другият да ползва облекчението за разликата до пълния допустим размер на облекчението чрез подаване на годишна данъчна декларация.

Ако родител е подал декларация при работодателя, но той не му изплати изцяло или частично съответната сума като надвнесен данък върху доходите, данъчното облекчение може да се ползва чрез подаване на годишна данъчна декларация, включително за частично плащане.


Всички новини от категория Бизнес.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com