"Топлофикация Русе" реализира зелен проект за отопление

Предприятието инвестира в осигуряване на енергия, базирана на чисти горива, което подпомага постигането на екологичните цели на Европа

"Топлофикация Русе" реализира зелен проект за отопление | StandartNews.com

"Нашата амбиция е диверсификация на горивния микс, както и пълно премахване на въглищата. За постигане на тази цел преди две години инвестирахме в три газови когенератора. С новите мощности ще произвеждаме енергия от природен газ." заяви инж. Севдалин Желев, директор на "Топлофикация Русе". По думите му преходът от твърди изкопаеми горива към газа ще отбележи важен принос към постигането на генералните цели на Европейския съюз за намаляване на въглеродните емисии. "Като отговорно предприятие сме поели ангажимент към жителите на гр. Русе да бъдем активен участник в подобряването на качеството на въздуха." подчерта инж. Желев.

Според изпълнителния директор на "Топлофикация Русе" въглеродните емисии от производствената дейност могат да се намалят чрез инвестиции в съвременни технологии и използване на екологични горива. Той посочи, че това е и тяхната стратегия като предприятие и обясни, че занапред възнамеряват да използват природен газ и биогорива.

Като успешно реализиран проект, допринасящ за подобряване на качеството на живот в гр. Русе, инж. Севдалин Желев изтъкна включването в експлоатация на новата сероочистваща инсталация през 2021 г. Той определи тази инвестиция като значима стъпка за подобряване на качеството на въздуха в петия по големина град в страната. Директорът на топлофикацията обясни, че съоръжението улавя до 97% от серните емисии, както и фините прахови частици. Той увери, че след всички проведени проучвания и тестове сероочистващата инсталация работи изцяло в съответствие с екологичните изисквания на европейското и българско законодателство.

"Опазването на околната среда е изключително важен елемент от стратегията за развитие на "Топлофикация Русе" заяви инж. Желев. Според него "въглеродната грамотност" трябва да бъде осмислена и приложима всекидневно. По думите му е необходимо гражданите да вземат също активно участие в постигането на екологичните цели на Европа чрез всяко свое действие като започнат от най-елементарното - разделно събиране на боклуци, транспортът, който използваме и т.н.

На въпрос дали има подготвени кадри в енергийния сектор, които да работят за по-зеленото бъдеще на България, изпълнителният директор коментира, че за съжаление липсата на специалисти се превръща в огромен проблем пред страната. "Европа ни е поставила доста амбициозна цел за намаляване на вредните емисии, внедряване на нови технологии и използване на чисти горива, но трябва да се помисли и за подготовката на кадрите. Необходимо е да се работи по стратегията за развитие на човешките ресурси. По този начин ще се преодолее несъответствието между потребностите на сектора от кадри и наличието им." заяви инж. Желев. Според него инженерните науки трябва да бъдат представени по един много по-привлекателен начин пред младите. Той подчерта, че бизнесът и образователната система трябва да работят заедно, за да се справим с отлива на кадри.

Инж. Желев заяви, че в "Топлофикация Русе" имат практика за съвместна работа с професионалните гимназии. Той разказа, че през годините немалко ученици са се запознали с дейността на предприятието чрез включване в стаж. Инж. Севдалин Желев подчерта огромното значение на практиката като важна крачка за кариерния старт на бъдещите енергийни експерти. Изпълнителният директор увери, че и занапред като социално-отговорно предприятие ще продължават да дават шанс за професионална реализация на младите.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай