ТЕЦ Русе: Екологичната трансформация е свързана с огромен ресурс

Инсталацията за очистване на димните газове улавя 97% от серните емисии, както и фините прахови частици

ТЕЦ Русе: Екологичната трансформация е свързана с огромен ресурс | StandartNews.com

Инж.Желев, ще ни обясните ли за новата сероочистваща инсталация. На прост език каква е нейната функция?

Сероочистващата инсталация помага за допълнително очистване на емитираните от парогенераторите димни газове. Благодарение на въведената в експлоатация инсталация за очистване на димните газове изпълняваме строгите емисионни норми. Електрофилтрите пречистват фините прахови частици, а инсталацията им помага. Чрез химически процес с реагент варно мляко серният диоксид и други замърсители се извеждат и се получава гипс, който е неопасен отпадък.

При преминаването на газовете през оросяващата камера, освен химическо очистване се осъществява и допълнително пречистване на фините прахови частици, което не може да се извърши от електрофилтър.

Каква част от серния диоксид ликвидира инсталацията?

Инсталацията за очистване на димните газове улавя 97% от серните емисии, както и фините прахови частици.

Защо димът от сероочистващата инсталация е бял, а не безцветен?

Белият дим е близък по състав на водните пари. В него няма вредни примеси.

Сероочистващата инсталация ли е единственият проект за по-зелено производство на Топлофикация Русе?

Не. От няколко години използваме биогорива. Стремим се да увеличаваме дела на биомасата, за да постигнем подобряване на екологичните параметри на предприятието и да дадем своя принос за подобряване на качеството на въздуха.

Използването на биомаса в централите на въглища се подкрепя в Европа.

Работим и по пускане на трите газови когенератора, които ще позволят производство на енергия от природен газ. Както обявихме, надяваме се извън отоплителния сезон да работим само на природен газ, без въглища.

Какъв ще е екологичният ефект от тези проекти?

С всички тези зелени инвестиции въглеродните емисии ще се намалят с 50%.

Какви са ползите за гражданите?

Като пряк резултат от използването на новите и модернизирани пречиствателни съоръжения ще се постигне намаляване на замърсяването на атмосферния въздух.

Постижима ли е трансформацията от въглища към производство на енергия, което щади природата?

Екологичната трансформация е свързана с огромен финансов ресурс и с технологично време за спазване на процедури, необходими за всеки проект. Паралелно със зелената трансформация ще инвестираме и в реконструкция, модернизация и разширяване на топлопреносната мрежа.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай