Вторник,

Пускат ваучери по ОП "Иновации и конкурентноспособност"

От: Стандарт -
Пускат ваучери по ОП "Иновации и конкурентноспособност"
A
A
A

 

 • На 31 август стартира процедурата за кандидатстване в пилотното издание на Ваучерна схема за предоставяне на ИКТ услуги на МСП

 

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия към министъра на икономиката на Република България съобщава, че от 10.00 часа на 31 август 2020 г. до 16.30 часа на 30 септември 2020 г.българските компании ще могат да подават своите документи за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.083 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ) на МСП “, финансирана от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.

Кандидатстването ще се осъществи чрез електронно генериран формуляр през Информационната система за управление и наблюдение на средствата (ИСУН 2020) от ЕС в България, като пълна информация относно необходимите документи и условиятаза кандидатстване ще откриете тук: https://www.sme.government.bg/?page_id=51249

По индикативна програма ваучерната схема ще подкрепи 450 предприятия с бюджет над 9 милиона лева (9 180 000 лв.), предоставяйки 2 типа ваучери на родните МСП – за 5 000 лв. без ДДС за изготвяне на уеб сайт или приложение, и за 20 000 лв. – задигиталенмаркетинг, оптимизираненапроцеси и/илиосигуряваненакибер и информационнасигурност.

Българските компании ще могат да се възползват от услугите на близо 300  доставчици на ИКТ услуги, като пълен списък с одобрените фирми ще откриете в сайта на ИАНМСП: https://www.sme.government.bg/?page_id=49462

Кандидатите ще имат възможност да задават въпроси, свързани с кандидатстването, изпълнението и отчитането на процедурата на електронен адрес: voucher.ict@sme.government.bgдо 5 дни преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Отговорите на въпросите на кандидатите се публикуват на интернет страницатана ИАНМСП, както и в ИСУН 2020 в 2-двудневен срок от получаването им, нонепо-късноот 3 дни преди изтичането на срока за кандидатстване.

Целта на ваучерната схема е да подкрепи дигитализацията на българските предприятия, като улесни достъпа им до цифровоноу-хау и технологии, насърчавайки използването на нови, базиранинатехнологични решения бизнесмодели, като същевременно с това им помогне в преодоляването на икономическите от пандемията COVID-19и насърчи създаването на нови бизнес партньорства между секторите на ИКТ и производството.

Пълен списък на услугите, включени във ваучерната схема:

Ваучери – тип 1: ваучериза web-базирани ИКТ услуги – платформи, web-сайтове и/илимобилниприложения:

 

Ваучери с фиксирананоминалнастойност 5 000 лв. без ДДС и 6 000 лв. с ДДС, заследните ИКТ услуги:

 • решения и платформизаелектроннатърговия, базиранина ИКТ бизнесрешения;
 • фирмени/корпоративни web-сайтове;
 • фирмени/корпоративни web-сайтовезаелектроннатърговия;
 • опростенимобилни/таблетприложениязаелектроннатърговия и/или ИКТ бизнесрешения;

Ваучери – тип 2: ваучериза ИКТ услугизадигиталенмаркетинг, оптимизираненапроцеси и/илиосигуряваненакибер и информационнасигурност:

 

Ваучерис фиксирананоминалнастойност 20 000 лв. без ДДС и 24 000 лв. с ДДС,  заследните ИКТ услуги:

ИКТ услугизадигиталенмаркетинг:

 • Услуги, базиранина VR технологии, отразяващидейносттанафирмата и качване в Интернетпространството, вкл. добавенареалност (ако е приложимо);
 • Софтуерниразработки и внедряванена VR технологии в производствениясектор;
 • Издаване на уникални идентификационни номера за продукти на компанията с признаване в цялсвят (номерата да се признават от всичкит ърговски партньори и вериги, и да осигуряват безпроблемно листванена стоки и търговия с тях в търговски обекти и електронни платформи);
 • Осигуряване на достъп до електронна платформа за въвеждане на продуктова информация, която в последствие се синхронизира с електроннаплат форма за продуктова информация;

ИКТ услуги за оптимизиране на управленски, производствени и логистични процеси:

 • Софтуерни решения, насочени към оптимизиране и проследяване на управленски процеси;
 • Софтуерни решения, насочени към оптимизиране и проследяване на производствени процеси;
 • Софтуери решения, насочени към оптимизиране и проследяване на логистични процеси.

ИКТ услуги за осигуряване на кибер и информационната сигурност на продукта и/или услугата и/или процесите:

 • Осигуряване на кибер и информационна сигурност на продукти чрез прилагане на blockchain технология и доставяни ledger-технологии;
 • Осигуряване на кибер и информационна сигурност на процеси чре зприлагане на blockchain технология и доставяни ledger-технологии, в т.ч. процеси, свързани с доставката на суровини и/или производствени процеси и/или логистични процеси под и стрибутирането на стоката/услугата;

 

Ваучерната схема се осъществява по договор, подписан от Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия /ИАНМСП/ с № BG16RFOP002-2.15-0002-C01 с наименование Ваучер на схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ услуги) намикро, малки и средни предприятия (МСП) по процедура BG16RFOP002-2.015 – Подкрепа за  растеж на малките и средни предприятия (МСП) чрез пилотно прилагане на ваучерни схемиот ИАНМСП по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.

Коментари

Сортирай по: Новите първо

Валутни курсове

По курса на БНБ
Валута Лева (BGN) Обратен курс за 1 лев
CHF 1.70725 0.585737
GBP 2.24388 0.445657
USD 1.71204 0.584099
Виж всички