Сряда,

Прилагаме индивидуален подход към всеки клиент

От: Даниела Денева -
239
Прилагаме индивидуален подход към всеки клиент
A
A
A
  • Очакваме около 10% от кредитите в мораториум да имат продължаващи трудности, казва  Борислав Бангеев, главен Риск директор на УниКредит Булбанк

- Изтече мораториумът върху кредитите. Какво да правят хората с банкови заеми след 1 април, ако се окаже, че не могат да си плащат месечните вноски?
- Най-доброто, което клиентите, изпитващи временни затруднения в изплащането на своите задължения, биха могли да направят, е да се обърнат към обслужващата ги банка. В УниКредит Булбанк, а вярвам и във всички останали финансови институции в страната, прилагаме индивидуален подход към всеки клиент, дори в случаите когато клиентите не отговаряха на условията да ползват общия мораториум, и сме готови да дискутираме най-добрата възможност за него в рамките на съществуващата и приложима нормативна уредба.
- До кога ще важи разсрочването за последните кредити, за които е подадена молба в края на март и ще трябва ли да се плащат по-високи вноски след това?
- Крайният срок за заявления за ползване на мораториум по кредити беше 23 март, като банките следва да вземат решение по получените искания до 31 март. Имайки предвид максималния срок на отсрочване с 9 месеца, то теоретично последните гратисни периоди биха изтекли в края на 2021 г. Практически гратисните периоди по огромна част от отсрочените кредити изтичат в края на юни, имайки предвид, че във втората вълна на мораториума (т.е. след удължаването му през декември 2020 г.) се отбелязва значително по-малко желание на клиентите към прилагането му, а от друга страна - и по-голямата част (около 70%) от новите искания са на клиенти, вече ползвали мораториум, т.е. за които има максимално допълнително отсрочване от три месеца. Всеки клиент има възможност да се откаже от предоставения гратисен период по-рано от предвиденото и да поиска изготвяне на нов погасителен план. Дали вноските ще бъдат по-високи зависи от това дали клиентът при отсрочването е избрал да се възползва от цялостно удължаване на остатъчния срок на кредита или е предпочел отсрочените вноски да се разпределят в рамките на оригиналния остатъчен срок на кредита.
- Колко клиенти на УниКредит Булбанк са се възползвали от мораториума и на каква стойност са разсрочените кредити?
- Около 14% от кредитния портфейл на банката е все още или е бил под мораториум, което е в линия и с представянето в банковата система. Говорим за общ обем от около 1,5 млрд. лева за банката и дъщерните й дружества, при обем от над 8,2 млрд. лева в банковата система. Като положителна тенденция мога да отбележа, че огромната част от клиентите, излизащи от мораториум, изплащат без забавяне задълженията си спрямо погасителния план. Но все пак очакваме около поне 10% от кредитите в мораториум да имат продължаващи трудности и да бъде необходимо допълнително реструктуриране.


Всички новини от категория Бизнес.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com