Преходът към нисковъглеродна енергетика трябва да бъде плавен

Това заяви в интервю Инж. Христин Илиев, директор на „Топлофикация Бургас“

Преходът към нисковъглеродна енергетика трябва да бъде плавен | StandartNews.com
  • Инж. Христин Илиев, директор на „Топлофикация Бургас“: Преходът може да бъде успешен, само ако е плавен и справедлив, съобразен с икономическите ни и социални специфики.
  • "В контекста на Европейската зелена сделка и в частност намаляването на емисиите, трябва да се трансформира не само енергетиката, но и цялата промишленост. Новите технологии ще изиграят важна роля в целия този процес", казва още шефът на дружеството

 

Какви са перспективите за устойчивото енергийно развитие на България в контекста на Европейската зелена сделка, инж. Илиев?

Европейската зелена сделка е отлична възможност за България да преструктурира своята икономика и да я превърне не само в по-нисковъглеродна, но и в по-конкурентноспособна. За постигането на целите й обаче е необходимо време и огромен финансов ресурс. Трябва да имаме ясна визия и конкретна стратегия. Важно е да се проведе откровен и конструктивен диалог и с хората. Само по този начин заетите в нашия сектор ще се успокоят, че няма да загубят работните си места. Както споменах подкрепата от страна на държавата и Европа е изключително важна. Със средства от Фонда за справедлив преход ще се инвестира  в нови технологии и преквалификация на заетите в сектора. Но това е безвъзмездна помощ, която можем да получим само, ако подготвим и представим пред европейската общности план за бъдещето на въглищните централи и в цялост на българската енергетика и икономика. За това отново подчертавам, че трансформацията трябва да става по устойчив начин. Трябва да се обърне внимание на отражението на всяка стъпка в рамките на енергийния преход върху социалните и икономически дейности във въглищните региони на България. Устойчивото развитие е именно постигането на така търсения баланс между социалните и екологични принципи. Темата с климатичните промени е водеща в дневния ред на европейските държави. Като член на ЕС България трябва да изпълни заложените европейски цели за намаляване на въглеродните емисии, но нека не се надхвърлят възможностите, които има страната ни. Преходът може да бъде успешен, само ако е плавен и справедлив, съобразен с икономическите ни и социални специфики.

Казахте нови технологии. Каква ще бъде ролята им в сектора Ви?

Зеленият пакт ще промени не само енергетиката и икономиката, а начина на мислене и поведение на цялото общество. За това в контекста на Европейската зелена сделка и в частност намаляването на емисиите, трябва да се трансформира не само енергетиката, но и цялата промишленост. Новите технологии ще изиграят важна роля в целия този процес. Те са основополагащи за бъдещето. Промените в сектора ни вече са факт. Разбира се, ще ни е необходимо време, за да изминем дългия път за трансформиране на централите. Крайно време е да започнем да мислим за истинска енергийна ефективност. Посоката е ясна, но трябва да има ясна стратегия.

Какви са предизвикателствата пред енергийния преход на България?

Основното предизвикателство пред България е, че по-голяма част от производството на електроенергия е от въглищата, което е свързано с високи въглеродни емисии. В същото време целта на зелената политика на Европа е именно намаляване на замърсяването на въздуха и опазването на околната среда. Амбициозната й цел е постигане на нулеви нетни емисии до 2050 г. Изходът от тази ситуация е намирането на решения, приложими в кратък период от време, но с дългосрочна визия. Въглищните централи са стратегически важни за сигурността на снабдяването с електрическа енергия на страната. В следващите години все повече ще се използват възобновяемите източници, а газът още известно време ще остане основен енергоносител. България има необходимите ресурси за производство на вятърна и слънчева енергия, но поне на този етап ВЕИ-та няма да могат да гарантират енергийната независимост.

Смятам, че изпълняването на задачите на Зеления пакт трябва да са добре балансирани - между екологичните цели и защитата на българските национални интереси. Резките и крайни решения ще окажат негативен ефект върху социално-икономическото развитие на страната, националната и регионална конкурентоспособност, както и на енергийната сигурност.

Отказваме се от въглищата, а после на къде?

Едно от възможните решения, за да се удължи живота на ТЕЦ-овете, да те да преминат на природен газ. По този начин ще се намалят въглеродните емисии.  Това ще подобри качеството на въздуха и ще се допринесе за постигането на генералните цели на ЕС. Нека не забравяме, че България действително се превръща и в газов хъб на Балканите, и колкото повече природен газ потребяваме ние и Европа, толкова повече ще печели и нашата страна. За това, както вече казах, трябва да работим за осъществяване на справедлив преход. Без да се взимат прибързани решения, за да усетим след години реалните ползите от Зелената сделка, както за околната среда и здравето ни, така и за икономиката ни.

Кои са приоритетните проекти в инвестиционна програма на "Топлофикация Бургас"?

Традиционно основна част от инвестициите ни са предназначени за рехабилитация и разширяване на топлопреносната мрежа. Влагаме средства в ремонт на генераторите за комбинирано производство на енергия и техните спомагателни съоръжения. През целия летен сезон направихме нужните подобрения на мощностите и пречистващите съоръжения. По предварително разписания график успяхме да ремонтираме амортизираните участъци, които след време биха били причина за авария. Основната цел на профилактиката и планираните ремонтни дейности е клиентите да получат сигурно отопление през зимата.

През периода на профилактиката и ремонтните дейности всички наши специалисти подходиха отговорно и професионално, въпреки че се намираме в обстановка на пандемия. Именно благодарение на  професионализма успяваме толкова добре да си вършим работата и в срок. При нас всеки в екипа е на точното си място, клиентите могат да разчитат на навременната реакция, точен съвет и бързо намиране на решение при даден казус. За нас потребителите са критерият за това до колко успешно сме си свършили работата.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай