Неделя,

Облагането на печалби на губещи дружества, като топлофикациите е истински абсурд

От: Стандарт -
672
Облагането на печалби на губещи дружества, като топлофикациите е истински абсурд
A
A
A

„Да облагаш печалбата за електрическата енергия, получена при комбинираното производство, на която и да е топлофикация е абсурд“. Това каза инж. Севдалин Желев, изпълнителен директор на Топлофикация Русе в коментар на готвения закон, който да транспонира в българското законодателство европейския регламент за справяне с високите цени на електрическата енергия. Експертът обясни нагледно защо това е така.

Препоръките в регламента на ЕС са временно да се ограничат извънредните пазарни приходи на производителите на енергия с по – ниски пределни разходи, чрез определяне на таван на цените. Топлофикация Русе обаче не попада в тази категория. Точно обратното. Цената на основното гориво е около 350 долара при заложена от регулатора цена 195 долара за периода юли октомври. Това е два пъти по-висока себестойност при фиксирана от КЕВР цена на изхода към абонатите.

Комбинираното производство с цел висока ефективност е производство на топлинна енергия и електрическа енергия. Загубите от топлинната енергия необходима за централното топлоснабдяване на Русе – около 20 000 домакинства може да бъдат частично компенсирани с производството на електрическа енергия. Колкото по – скъпо успее да реализира тази енергия Топлофикация Русе, толкова по - добра ще постигне за потребителите в следващия регулаторен период. Облагането на печалбата от производителите на електрическа енергия е мярка, грабеща от потребителите.  Ефектът ще е масов отказ от централно топлоснабдяване, фалит на дружества и натоварване както електропреносната и енергийна система, така и джоба на държавата, защото цената на тока за битови абонати е субсидирана.

ЕС препоръчва да не се предприемат мерки на националните законодателства, които са дискриминационни или застрашават инвестиционната среда. Топлофикация Русе работи по амбициозна инвестиционна програма за покриване на европейските изисквания за зелено или въглеродно неутрално производство. Тази програма вече е силно усложнена от високите цени на суровините и загубите, които генерира дружеството. Облагането на печалбата от продажбата на електрическа енергия, разглеждайки я като самостоятелен продукт с изкривена от регулаторната рамка себестойност е още един прът в колелото на зеления преход.

Можем да обърнем внимание и на други не по-малко важни аргументи, но всички те водят към извода, че още по – голямото намаляване на паричните потоци от налози, измислени само в България от целия ЕС ще направи работата и обслужването на инвестиционните задължения невъзможни. 

Европа прави препоръки, като изрично уточнява в кои случаи не бива да се прилага мярката облагане на печалбите. Топлофикация Русе попада във всички тези изключения. Ако България реши да приложи по този неестествен за ЕС начин регламента, то това е директна стъпка към закриване на централите.

„Сметката и престараването ще се платят от потребителите днес и от поколенията утре. За това нашият призив е към институциите, които прилагат регламента, създавайки закони и нормативи, към индустриалните консуматори, които лобират за съхраняване на собствените си печалби – мислете за хората, защото всяко действие има равно по сила и големина и противоположно по посока противодействие. Прост закон на физиката.“ каза инж. Севдалин Желев.


Всички новини от категория Бизнес.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com